BV oprichten

In de akte van oprichting worden onder meer de statuten van de BV (formeel: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) vastgelegd. De statuten zijn als het ware het spoorboekje van de vennootschap: hoe werkt het binnen deze organisatie.

Wat regelt u in de statuten?

De volgende zaken zijn de meest voorkomende zaken die in de statuten worden vastgelegd:

  • De naam van de BV
  • Het doel (waar gaat BV zich mee bezighouden)
  • De vestgingsplaats
  • Wat voor soort aandelen zijn er
  • Hoe werkt het als ik mijn aandelen wil verkopen?
  • Hoe werkt het in de directievergadering
  • Hoe wordt de BV vertegenwoordigd
  • Hoe werkt het in de vergadering van aandeelhouders
  • Hoe zit het met het stemrecht
  • Hoe werkt de winstverdeling

Verder wordt in de akte van oprichting opgenomen wie de aandelen krijgen en wie de directie wordt en hoe de directie de BV kan vertegenwoordigen.

Voor een uitgebreide versie van een BV oprichten klikt u hier.

Tip: heeft u ook al eens nagedacht over een levenstestament?

Wat wilt u regelen? Wij denken graag met u mee. Wij informeren u over de mogelijkheden en de grenzen van de wet.

Digitale oprichting van de BV

Vanaf 1 januari 2024 is het eindelijk mogelijk: het volledig digitaal oprichten van een BV (DOBV). Een fysiek bezoek aan een notariskantoor is vanaf dan niet meer nodig, voortaan bestaat de keuze de oprichting van een BV van a tot z digitaal te laten plaatsvinden. De oprichting geschiedt dan via een digitaal platform, met een digitale notariële akte, digitale identificatie en digitale ondertekening op het hoogste betrouwbaarheidsniveau.

Wij zijn er uiteraard klaar voor om u van dienst te zijn bij de oprichting van een digitale BV. U kunt daar bijvoorbeeld voor kiezen als een of meer van uw mede-aandeelhouders burgers zijn van een ander EU-land. De statuten van de digitaal opgerichte BV mogen namelijk in het Engels worden gepasseerd.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Chelly van de Vlasakker, Kandidaat-notaris.

Onze specialisten

Toegevoegd Notaris
Kandidaat-notaris
Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten. 
Voorkeur vestiging
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
8 + 8 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.