Huis kopen/verkopen

Het kopen van een huis is een van de meest ingrijpende beslissingen in uw leven. U moet veel zaken regelen, samen met de makelaar, de bank en de notaris. Er komt veel bij kijken voordat de overdracht van uw woning kan plaatsvinden. Pas als de leveringsakte is getekend, is alles echt rond.

In de leveringsakte staan de afspraken uit de overeenkomst die partijen hebben gesloten. Daarnaast zoeken wij uit of wat er aan u verkocht is ook daadwerkelijk aan u kan worden overgedragen. Het kan zijn dat er verplichtingen rusten op het gekochte, bijvoorbeeld een recht van overpad of beslag van schuldeisers aan de kant van de verkoper.

Wij zorgen ervoor dat het hele proces achter de schermen zo soepel mogelijk verloopt. Als u geld leent voor de aankoop van de woning (hypotheek) zorgt de notaris ervoor dat dit geld op de juiste dag bij de notaris is en dat het geld aan de verkoper wordt overgemaakt, nadat de overdracht heeft plaatsgevonden. Daarnaast zorgt de notaris voor de betaling van de overdrachtsbelasting.

Koopovereenkomst

Wij kunnen u ook helpen met het opstellen van een koopovereenkomst, wanneer u dit niet door een makelaar of andere adviseur laat doen.

Tip: Woont u samen of gaat u samenwonen en koopt u een huis? Dan is het heel belangrijk dat u een samenlevingscontract opstelt.

Omgevingswet en de koop van een woning

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden, een uitgebreid pakket aan wetgeving dat maar liefst 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB's), en 75 ministeriële regelingen vervangt. Deze nieuwe regelgeving bestaat slechts uit één wet, vier AmvB's en vier ministeriële regelingen. Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke veranderingen voor particuliere kopers van woningen in het kader van onroerendgoedtransacties.

DSO – Digitaal Stelsel Omgevingswet en omgevingsplan
Vanaf 1 januari 2024 is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) operationeel. Het DSO fungeert als digitaal loket (Omgevingsloket), waar potentiële kopers, overheden en andere belanghebbenden snel kunnen raadplegen wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de wet vervangt het DSO bestaande toepassingen, waaronder Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl. Via het DSO wordt van elke koper verwacht dat zij kennisnemen van het omgevingsplan, wat met name van belang is voor woningkopers.

Wet voorkeursrecht gemeenten
Met de invoering van de Omgevingswet is de Wet voorkeursrecht gemeenten komen te vervallen. Hoewel dit op het eerste gezicht weinig lijkt te veranderen, heeft deze wijziging aanzienlijke gevolgen voor kopers. Voorheen kon een geldig voorkeursrecht bestaan, zelfs zonder inschrijving in openbare registers. Vanaf 1 januari zijn overheden echter verplicht een voorkeursrechtbeschikking in te schrijven. Zonder deze inschrijving is er geen geldig voorkeursrecht.

Monumenten
Gemeentelijke monumenten behouden niet langer hun vermelding in openbare registers, maar vinden op termijn een plek in het omgevingsplan. Dit betekent dat bestaande monumenten tot naar verwachting 2030/2032 nog in openbare registers vermeld zullen staan. Voor provinciale monumenten is de situatie anders; deze zijn direct volledig verwijderd uit openbare registers en worden opgenomen in het omgevingsplan. Kopers hebben nu de taak om zelf onderzoek te doen naar provinciale monumentenstatus en op termijn gemeentelijke monumentenstatus. Voorheen viel dit onder de spreekplicht van de verkoper, maar door de verplaatsing naar het omgevingsplan wordt verwacht dat kopers dit zelf kunnen onderzoeken. Rijksmonumenten blijven echter wel vermeld in openbare registers, waardoor hun status en bescherming toegankelijk blijven voor het publiek en professionals.

Wat wilt u regelen? Wij denken graag met u mee. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Onze specialisten

Notarisklerk
Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten. 
Voorkeur vestiging
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
11 + 9 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.