Pandrecht

Een pandrecht is een zekerheidsrecht (een zogenaamd “beperkt recht”), dat vaak aan een bank of een andere schuldeiser wordt gegeven voor het geval dat rente of aflossing van een lening of een krediet niet aan de schuldeiser wordt (terug-)betaald.

Als er (uiteindelijk) niet wordt betaald, kunnen de goederen die zijn verpand (in onderpand zijn gegeven) door de schuldeiser worden verkocht. Een pandrecht lijkt dus veel op een recht van hypotheek dat dezelfde bevoegdheid aan een schuldeiser geeft bij onroerend goed.

Een pandrecht kan worden gevestigd op roerende goederen (dus niet op onroerend goed). 

Hoe het pandrecht moet worden gevestigd is afhankelijk van het goed waarop het pandrecht moet worden gevestigd.

Er bestaan verschillende soorten pandrechten. Bij zaken (inventaris, een auto) hebben we het over:

  • bezitloos pandrecht, wanneer de verpande zaken bij de pandgever blijven;
  • vuistpand, zodra de pandnemer de zaken onder zich houdt (dit geeft de meeste zekerheid).

Bij vorderingen (levensverzekering, debiteurenportefeuille), hebben we het over:

  • stil pandrecht, wanneer de schuldenaar van de vordering (= degene die iets aan iemand anders moet betalen) niet weet dat deze verpand is;
  • openbaar pandrecht, wanneer aan de schuldenaar (= degene die iets aan iemand anders moet betalen) van de verpande vordering is medegedeeld dat deze is verpand.

Een stil pandrecht kan worden gevestigd bij notariële akte of onderhandse akte welke wordt geregistreerd bij de belastingdienst. Bij een stil pandrecht op een toekomstige vordering is het van belang om met enige regelmaat pandlijsten bij de belastingdienst te registreren.
Vaak wordt in een hypotheekakte ook een pandrecht gevestigd.
Niet op het onroerend goed zelf, want dat kan niet zoals hiervoor omschreven.
Echter wel op uitkeringen uit de opstalverzekering, huurpenningen en de roerende zaken die duurzaam voor de woning bestemd zijn. In veel gevallen wordt ook een levensverzekering verpand.

Voor meer informatie over pandrecht, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.

Onze specialisten

Toegevoegd Notaris
Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten. 
Voorkeur vestiging
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
11 + 4 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.