Kavelruil

Kavelruil is een eenvoudige en snelle manier om gronden beter te verkavelen. Het is vooral een instrument voor de inrichting van landelijk gebied.

Kavelruil gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid. Er moeten minimaal drie partijen een overeenkomst sluiten waarbij grond ingebracht wordt, waarvan tenminste twee van hen tevens als ruiler moeten optreden. Dit zullen meestal agrariërs zijn, maar ook (natuurbeschermings-)organisaties, waterschappen, gemeenten, landgoedeigenaren en andere grondeigenaren kunnen grond inbrengen.

Op de grond mogen opstallen staan. Voor kavelruil geldt een regeling voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Onze specialisten

Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten. 
Voorkeur vestiging
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
12 + 3 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.