Legalisaties

U moet uw handtekening laten legaliseren door een notaris. Dit doen wij graag voor u. Hieronder leggen wij de procedure uit. 

Soms is het belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat u zélf een verklaring ondertekend heeft en niet iemand anders. Als u gevraagd wordt uw handtekening te legaliseren, dan betekent dit, dat de notaris verklaart dat de handtekening op een document ook echt uw handtekening is. Dit kan de notaris alleen maar doen als hij uw identiteit kan vaststellen. Voor een legalisatie moet u daarom altijd naar een notariskantoor komen.

Hoe verloopt een legalisatie?

U ondertekent de verklaring niet van te voren. Dit moet in het bijzijn van de notaris gebeuren.
Om wachttijd te voorkomen, adviseren wij u om vooraf even een afspraak maken. Op werkdagen zijn wij tussen 8.30 uur en 17.15 uur bereikbaar op 0318-685 685.

De volgende bescheiden neemt u mee naar ons kantoor:

  • de volmacht/verklaring die getekend moet worden;
  • een geldig legitimatiebewijs. Dit mag alleen zijn een: paspoort, (Nederlandse) identiteitskaart*, rijbewijs of vreemdelingendocument**.

U kunt deze bescheiden – met vermelding van uw telefoonnummer –  eventueel vooraf per e-mail naar info@vpvanotarissen.nl sturen. Wij kunnen de legalisatie dan voorbereiden, in dat geval kost de legalisatie u minder tijd. Eventuele vragen/problemen kunnen dan ook tijdig worden onderkend en opgelost. Ook als u de stukken vooraf naar ons heeft toegestuurd, moet u de originele documenten en uw identiteitsbewijs meenemen naar ons kantoor als u langs komt!

Bij ons op kantoor bereidt één van onze medewerkers de legalisatie voor terwijl u van een kopje koffie of thee geniet. Nadat de stukken zijn voorbereid, zet u in het bijzijn van de notaris uw handtekening en toont daarbij (nogmaals) uw legitimatiebewijs. De notaris legaliseert uw handtekening door te verklaren dat u uw handtekening in zijn/haar bijzijn heeft gezet. Op verzoek verstrekken wij voor uw eigen administratie een kopie van het door de notaris ondertekende stuk.

Indien de legalisatie niet door ons kantoor is verzocht, brengen wij hiervoor de volgende kosten in rekening.

De kosten bedragen per legalisatiestuk:

  • € 65,- voor 1 persoon en
  • € 80,- voor een echtpaar.

In geval van meerdere legalisatiestukken met legalisatie van de handtekening van dezelfde persoon wordt per extra stuk € 50,- in rekening gebracht.

  • Opslag indien legalisatie in vreemde taal is € 50,-.
  • Opslag meerdere volmachten € 50,- per stuk.
  • Opslag apostille: € 33,- inclusief kosten verzending per post. Dit is inclusief de griffierechten van € 25,-.

Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% btw.

Wij verzoeken u dit bedrag bij voorkeur te pinnen.

* de identiteitskaart moet afgegeven zijn door het daartoe bevoegde gezag van een Europese lidstaat en voorzien van een pasfoto en de naam van de houder. 
** het document moet afgegeven zijn op grond van de Vreemdelingenwet 2000.