Bankrekeningen

Onderstaande bankrekening is een derdengeldenrekening in de zin van artikel 25 van de Wet op het notarisambt en staan ten name van Putten Van Apeldoorn notarissen. Van Putten Van Apeldoorn notarissen is een handelsnaam van de te Ede gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: VPVA notarissen B.V.

Rabobank Vallei en Rijn
IBAN
BIC
 


: NL40 RABO 0307 0102 52
: RABONL2U
 


Overboekingen graag o.v.v. dossiernummer. 

Let u er in ieder geval op dat de tenaamstelling van de bankrekening waarmee u het bedrag op één van onze derdengeldenrekeningen overmaakt, gelijk moet zijn aan de adressering van uw nota van afrekening of factuur.

Indien het overgeboekte bedrag niet door uzelf of door de betreffende vennootschap is overgemaakt, maar door een andere persoon of vennootschap dan zijn wij verplicht hiervoor een verklaring herkomst derdengelden op te maken. Deze verklaring moet voor het passeren van de akte getekend zijn. De kosten voor het opmaken van deze verklaring bedragen € 65,- incl. btw. Betreft het kosten voor het opmaken een commercieel onroerend goed, dan bedragen deze voor deze verklaring € 150,- excl. btw.          

Rente

Op dit moment is er geen eensluidend gezamenlijk beleid van de Nederlandse banken ten aanzien van negatieve rente. Sommige banken hebben aangekondigd geen negatieve rente meer in rekening te brengen, terwijl andere banken vooralsnog deze blijven berekenen. Dit heeft er toe geleid dat wij ter voorkoming van negatieve rente bij onze klanten, het volgende beleid hanteren:

Negatieve rente

Wij brengen géén negatieve rente in rekening over de door u gestorte bedragen op onze derdengeldenrekening. In verband daarmee zullen wij de betalingen zoveel mogelijk laten plaatsvinden via banken die geen negatieve rente in rekening brengen. Vooralsnog is dat in elk geval de Rabobank. In verband hiermee treft u op onze website enkel de gegevens aan van onze derdengeldenrekening die wij bij de Rabobank houden.

Positieve rente

Wij vergoeden géén rente over de door u gestorte bedragen op onze derdengeldenrekening.

Financiële afwikkeling

Voor de financiële afwikkeling wordt een honorarium van € 35,- inclusief btw per partij in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief de eerste vijf betalingen die wij als notaris in een dossier dienen te verrichten (zoals bijvoorbeeld betaling aan de verkoper, de koper, de makelaar, een hypotheekbank en aan een tussenpersoon). De eventuele afdracht van overdrachtsbelasting wordt kosteloos verricht. Indien er meer dan vijf betalingen dienen te worden verricht, berekenen wij € 15,00 inclusief btw per betaling door aan de partij die het aangaat.
 

Als notariskantoor zijn wij gebonden aan een groot aantal regels omtrent het uitbetalen van gelden. Lees hierover meer bij Beroepsregels.