Bankrekeningen

Onderstaande bankrekeningen zijn kwaliteitsrekeningen in de zin van artikel 25 van de Wet op het notarisambt en staan ten name van Putten Van Apeldoorn notarissen. Van Putten Van Apeldoorn notarissen is een handelsnaam van de te Ede gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: VPVA notarissen B.V.

Rabobank Vallei en Rijn
IBAN
BIC
 


: NL40 RABO 0307 0102 52
: RABONL2U
 

ABN AMRO Bank
IBAN
BIC
 


: NL92 ABNA 0470 9003 42
: ABNANL2A
 


Overboekingen graag o.v.v. dossiernummer. 

Let u er in ieder geval op dat de tenaamstelling van de bankrekening waarmee u het bedrag op één van onze derdengeldenrekeningen overmaakt, gelijk moet zijn aan de adressering van uw nota van afrekening of factuur.

Indien het overgeboekte bedrag niet door uzelf of door de betreffende vennootschap is overgemaakt, maar door een andere persoon of vennootschap dan zijn wij verplicht hiervoor een verklaring herkomst derdengelden op te maken. Deze verklaring moet voor het passeren van de akte getekend zijn. De kosten voor het opmaken van deze verklaring bedragen € 65,- incl. btw. Betreft het kosten voor het opmaken een commercieel onroerend goed, dan bedragen deze voor deze verklaring € 150,- excl. btw.          

Er wordt geen rente vergoed over de door u gestorte bedragen op onze derdengeldenrekening. Vooralsnog brengen wij u ook geen (negatieve) rentekosten in rekening.

Als notariskantoor zijn wij gebonden aan een groot aantal regels omtrent het uitbetalen van gelden. Lees hierover meer bij Beroepsregels