Bankrekeningen

Onderstaande bankrekening is een derdengeldenrekening in de zin van artikel 25 van de Wet op het notarisambt en staan ten name van Putten Van Apeldoorn notarissen. Van Putten Van Apeldoorn notarissen is een handelsnaam van de te Ede gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: VPVA notarissen B.V.

Rabobank Vallei en Rijn
IBAN
BIC
 

: NL40 RABO 0307 0102 52
: RABONL2U
 


Overboekingen graag o.v.v. dossiernummer. 

Let u er in ieder geval op dat de tenaamstelling van de bankrekening waarmee u het bedrag op onze derdengeldenrekening overmaakt, gelijk moet zijn aan de adressering van uw nota van afrekening of factuur.

Indien het overgeboekte bedrag niet door uzelf of door de betreffende vennootschap is overgemaakt, maar door een andere persoon of vennootschap dan zijn wij verplicht hiervoor een verklaring derdengelden op te maken. Deze verklaring moet voor het passeren van de akte getekend in ons bezit zijn. De kosten voor het opmaken van deze verklaring bedragen €160,00 incl. btw.         

Positieve rente

Indien gelden langer dan een week op onze derdengeldenrekening staan, dan zal er over het algemeen sprake zijn van een depot of waarborgsom. In die gevallen zullen wij de positieve rente vergoeden die de Rabobank aan ons vergoedt.

Financiële afwikkeling

Voor de financiële afwikkeling wordt een honorarium van € 40,- inclusief btw per partij in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief de eerste vijf betalingen die wij als notaris in een dossier verrichten (zoals bijvoorbeeld betaling aan de verkoper, de koper, de makelaar, een hypotheekbank en aan een tussenpersoon). De eventuele afdracht van overdrachtsbelasting wordt kosteloos verricht. Indien er meer dan vijf betalingen dienen te worden verricht, berekenen wij € 17,50 inclusief btw per betaling door aan de partij die het aangaat.
 

Als notariskantoor zijn wij gebonden aan een groot aantal regels omtrent het uitbetalen van gelden. Lees hierover meer bij Beroepsregels.