Bankrekeningen

Onderstaande bankrekening is een derdengeldenrekening in de zin van artikel 25 van de Wet op het notarisambt en staan ten name van Putten Van Apeldoorn notarissen. Van Putten Van Apeldoorn notarissen is een handelsnaam van de te Ede gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: VPVA notarissen B.V.

Rabobank Vallei en Rijn
IBAN
BIC
 


: NL40 RABO 0307 0102 52
: RABONL2U
 


Overboekingen graag o.v.v. dossiernummer. 

Let u er in ieder geval op dat de tenaamstelling van de bankrekening waarmee u het bedrag op één van onze derdengeldenrekeningen overmaakt, gelijk moet zijn aan de adressering van uw nota van afrekening of factuur.

Indien het overgeboekte bedrag niet door uzelf of door de betreffende vennootschap is overgemaakt, maar door een andere persoon of vennootschap dan zijn wij verplicht hiervoor een verklaring herkomst derdengelden op te maken. Deze verklaring moet voor het passeren van de akte getekend zijn. De kosten voor het opmaken van deze verklaring bedragen € 65,- incl. btw. Betreft het kosten voor het opmaken een commercieel onroerend goed, dan bedragen deze voor deze verklaring € 150,- excl. btw.          

Rente

Er wordt geen rente vergoed over de door u gestorte bedragen op onze derdengeldenrekening.

Negatieve rente

Om de Europese economie aan te jagen heeft de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren de belangrijkste rentetarieven (zoals bijv. de Euribor) steeds verder verlaagd. Hierdoor is het voor bedrijven en particulieren goedkoper geworden om te lenen, zoals bijv. voor aankoop van een woning door middel van een lage hypotheekrente.

De keerzijde is dat een spaarder tegenwoordig geen of bijna geen rente meer ontvangt over zijn spaartegoed. De bank zelf heeft namelijk te maken met een negatieve spaarrente, wanneer zij geldbedragen stalt bij de Europese Centrale Bank. Dat houdt dus in dat een bank geld moet betalen over haar spaar tegoed bij de Europese Centrale Bank. Die negatieve rente rekenen Nederlandse banken door aan grote bedrijven en instellingen.

Een aantal grote banken heeft de afgelopen tijd aangekondigd dat ook particuliere spaarders met negatieve rente te maken kunnen krijgen, maar daarbij aangegeven dat dit (vooralsnog) niet speelt bij spaarbedragen onder een bepaald bedrag per persoon.

Ook notariskantoren hebben te maken met (spaar)gelden van particulieren, bedrijven en instellingen. Wanneer een woning wordt gekocht staat er meestal in de koopovereenkomst dat de koper binnen een paar weken 10% van de koopsom als waarborgsom moet storten op de notaris-rekening. De koper kan er ook voor kiezen om door een erkende financiële-instelling een bankgarantie te laten stellen voor dat bedrag. Die waarborgsom of bankgarantie is zowel bedoeld als zekerheid en als schadevergoeding voor de verkoper, wanneer de koper zijn afspraken niet nakomt. Dit kan bijvoorbeeld spelen wanneer de koper besluit niet bij de notaris te tekenen voor de eigendomsoverdracht van de woning.

Negatieve rente over de waarborgsom

Wat zijn de gevolgen nu de banken ook een negatieve rente gaan rekenen over de waarborgsom? Daardoor wordt de waarborgsom die op de notaris-afrekening is gestort iedere dag net wat minder waard. Dat zou betekenen dat de koper iedere dag een bedrag aan rente moet bijstorten op de notaris-afrekening, iets wat niet erg praktisch is. 
De notaris gaat de negatieve rente doorberekenen aan de klant. Dat betekent dat bij uitkering of verrekening van de waarborgsom met de koopprijs de negatieve rente hierop in mindering zal worden gebracht. Deze negatieve rente brengen wij in rekening bij de koper. De waarborgsom is voor de verkoper zowel bedoeld als zekerheid en als schadevergoeding wanneer de koper zijn afspraken niet nakomt. Mocht de verkoper aanspraak maken op uitkering van de waarborgsom, dan zal de negatieve rente bij de verkoper hierop in mindering worden gebracht. In dat geval heeft de verkoper  een vordering ter hoogte van die negatieve rente op de koper, welke de verkoper rechtstreeks op de koper moet verhalen. Wij kunnen u hierbij verder niet van dienst zijn. VPVA notarissen adviseert haar cliënten dat indien een koper 10% van de koopsom dient te voldoen het in sommige gevallen de voorkeur heeft ervoor te kiezen om een bankgarantie door een erkende financiële instelling te laten stellen voor dat bedrag. Bovenstaande geldt ook indien de notaris voor u boedelgelden of depotgelden op de notaris-rekening houdt.

Negatieve rente bij uitstel

Indien de eigendomsoverdracht om wat voor reden dan ook zal worden uitgesteld heeft dit negatieve gevolgen. Hoe langer bijvoorbeeld koper weigert om mee te werken, hoe lager het bedrag zal zijn dat de verkoper als schadevergoeding krijgt uitgekeerd van de notaris-rekening. Ook hypotheekgelden die de bank voor de koper stort op de notaris-rekening worden met negatieve rente lager wanneer de eigendomsoverdracht moet worden uitgesteld. Dan zal de koper rente moeten bijstorten.

Doorberekenen negatieve rente en kosten

VPVA notarissen moet vanaf 1 april 2020 over voor u gehouden gelden een rente betalen aan de bank (negatieve rente). Deze wordt aan u in rekening gebracht als volgt:

Optie 1*: de voor u gehouden gelden staan maximaal 5 dagen op onze rekening bij een dossier met een totaalbelang van maximaal € 250.000,-: De negatieve rente wordt niet doorberekend.

Optie 2*: de voor u gehouden gelden staan langer dan 5 dagen op onze rekening of het betreft een dossier met een totaalbelang dat meer dan € 250.000,- bedraagt: De negatieve rente wordt wel doorberekend, waarbij ook de negatieve rente over de eerste 5 dagen berekend wordt.

* Bij beide opties zal voor de financiële afwikkeling een honorarium van € 35,- inclusief btw per partij in rekening worden gebracht. Dit bedrag is inclusief de eerste vijf betalingen die wij als notaris in een dossier dienen te verrichten (zoals bijvoorbeeld betaling aan de verkoper, de koper, de makelaar, een hypotheekbank en aan een tussenpersoon). De eventuele afdracht van overdrachtsbelasting wordt kosteloos verricht. Indien er meer dan vijf betalingen dienen te worden verricht, berekenen wij € 15,00 inclusief btw per betaling door aan de partij die het aangaat.
 

Als notariskantoor zijn wij gebonden aan een groot aantal regels omtrent het uitbetalen van gelden. Lees hierover meer bij Beroepsregels.