FAQ

Algemeen

Moet ik extra betalen als ik een doven- of schrijftolk nodig heb bij het passeren van de akte?

Indien u doof of slechtziend/blind bent en u heeft ondersteuning van een schrijf- of doventolk nodig, dan dient de akte volledig te worden voorgelezen in het bijzijn van twee getuigen.

Door ons zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht voor de extra tijd die nog is om de akte te passeren.

Indien de tolk door ons is geregeld, dan zullen deze kosten wel aan u worden doorberekend. 

Wat moet ik meenemen als ik naar de notaris ga?

U moet een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/ ID-kaart) meenemen.

Waarom controleert de notaris mijn identiteit?

Als notariskantoor zijn wij wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren. Dit kunnen wij doen aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs zijn.

Wij vragen u bij elk bezoek aan ons kantoor uw legitimatiebewijs mee te nemen, ook als u eerder uw legitimatiebewijs aan ons heeft laten zien.

Ik heb een buitenlands legitimatiebewijs

Als u in het bezit bent van een geldig buitenlands paspoort kan de notaris uw identiteit controleren.

Heeft u een ander soort legitimatiebewijs, overlegt u dan eerst met ons of dit bewijs voldoende is voor een juiste identificatie.

Mag de notaris een kopie maken van mijn legitmatiebewijs?

Ja, wij zijn een van de weinigen die van het originele legitimatiebewijs een kopie mogen maken en die kopie mogen bewaren.

Als u wilt weten hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, leest u dan onze privacyverklaring.

Mag de notaris vragen naar de herkomst van de gelden?

Ja, op grond van wettelijke regels zijn wij verplicht dit in sommige gevallen te doen.

Wij moeten de bron van het geld onderzoeken. Van belang is namelijk dat de financiële transactie bijvoorbeeld aansluit bij de leeftijd en het economisch profiel van een persoon.

Wij kunnen u vragen om een schriftelijke verklaring ten aanzien van de herkomst van de gelden. Afhankelijk  van de uitkomst van het onderzoek kunnen wij ook moeten besluiten de opdracht niet uit te voeren. Ook zou er een meldingsplicht kunnen zijn ontstaan.

Onze meldingsplicht geldt niet voor alle werkzaamheden. U kunt altijd bij de behandelaar van uw dossier navragen voor welke diensten een meldingsplicht geldt. In ieder geval hebben wij geen meldingsplicht in de oriënterende fase. Dit is de fase voordat wij daadwerkelijk starten met de uitvoering van uw opdracht. U moet immers vrij zijn om in deze fase alles met ons te kunnen bespreken. De meldingsplicht geldt pas vanaf het moment dat wij uw opdracht hebben aanvaard en met de uitvoering van de werkzaamheden gaan beginnen.

Wij zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij een meldpunt van de overheid. De overheid staat het ons niet toe u op de hoogte te brengen van een melding.

Samenwonen

Als mijn vriend en ik willen samenwonen wat moeten we dan regelen?

Gaat u samenwonen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap? Dan heeft de wet niets voor u geregeld. Dus zijn alle bezittingen en schulden van ieder apart.

In een samenlevingscontract kunt u regelen welke goederen en geld van u samen zijn en wat er gebeurt met bijvoorbeeld uw woning en uw pensioen als u uit elkaar gaat.

In deel 1 van deze brochure leest u meer.

Wat kun je overeenkomen in een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract worden afspraken vastgelegd die tussen u en uw partner gelden tijdens en na het verbreken van de samenwoning.

Hierbij kunt u denken aan de wijze waarop uw gezamenlijk huishouden wordt geregeld of afspraken ingeval van scheiding of overlijden.

Mijn vriendin en ik hebben ons droomhuis gekocht. Is het verstandig om een samenlevingsovereenkomst te maken?

Ja, dat is zeker verstandig! Mocht er iets gebeuren met een van beiden dan is het goed geregeld.

Gaat u samenwonen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap? Dan heeft de wet niets voor u geregeld. Dus zijn alle bezittingen en schulden van ieder apart. In een samenlevingscontract kunt u regelen welke goederen en geld van u samen zijn en wat er gebeurt met bijvoorbeeld uw woning en uw pensioen als u uit elkaar gaat.

In deel 1 van deze brochure leest u meer.

Scheiden

Mijn partner en ik willen gaan scheiden. Kunnen wij ook naar een notaris gaan?

Ja, dat kan zeker. Als mediator zoeken wij met u beiden naar de juiste oplossingen.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarin partijen samen het geschil oplossen met behulp van een mediator.

Scheidingsbemiddeling is een vorm van mediation, te zien als specialisatie op het gebied van scheiding. Een scheidingsbemiddelaar doorziet de problemen die specifiek zijn voor een scheiding en herkent de specifieke emoties binnen het (gebroken) gezin.

Meer leest u op onze pagina mediation.

Schenken

Mijn vermogen zit vast in mijn huis, kan ik dan wel schenken?

Ja, dat kan. We noemen dat 'schenken op papier'.

Er gelden wel bepaalde voorwaarden waar u zich aan moet houden. Wilt u meer weten? Wij helpen u graag!

Op de website van de belastingdienst kunt u alvast meer informatie lezen.

Kan ik zelf opschrijven wie mijn sieraden krijgt als ik overlijd?

Dit soort wensen kunt u zelf vastleggen in een codicil of regelen via een testament bij de notaris.

Wilt u bepaalde sieraden, meubels of kleren legateren, dan kunt u dat doen met een codicil. Dat codicil moet u wel met de hand schrijven, dateren en ondertekenen. Omschrijf alles nauwkeurig.

Een codicil is ook geschikt voor instructies voor uw begrafenis of crematie. Voordeel is dat u snel een nieuwe kunt schrijven om iets te wijzigen en het kost u niets.

Er zijn ook nadelen. Een codicil biedt maar beperkte mogelijkheden voor uw wensen. U mag het codicil bijvoorbeeld niet gebruiken om geldbedragen of waardevolle verzamelingen te legateren. Dat moet u doen via een testament.

Meer leest u in deze brochure.

Hoeveel geld mag ik mijn kinderen dit jaar nog geven?

De gewone vrijstelling voor de schenkbelasting bedraagt in 2024 € 6.633,00 per kind.

Voor kleinkinderen is de vrijstelling voor de schenkbelasting in 2024 € 2.658,00 per kleinkind.

In 2024 is het mogelijk om € 31.813,00 belastingvrij te schenken voor de eigen woning. Er gelden wel spelregels, zeker als u in het verleden al eens een grote schenking aan een kind heeft gedaan. Lees over de schenkingsvrijstelling.

Op de website van de belastingdienst staat een overzicht van alle schenkbelastingvrijstellingen

Hoeveel geld mag ik mijn kleinkinderen dit jaar nog geven?

De vrijstelling voor de schenkbelasting bedraagt in 2024 € 2.658,00 per kleinkind.

Wilt u uw kinderen nog geld schenken dit jaar? De gewone vrijstelling voor de schenkbelasting bedraagt in 2024 € 6.633,00 per kind.

In 2024 is het nog mogelijk om € 31.813,00 belastingvrij te schenken voor de eigen woning. Er gelden wel spelregels, zeker als u in het verleden al eens een grote schenking aan een kind heeft gedaan. Lees meer over de Schenkingsvrijstelling.

Op de website van de belastingdienst staat een overzicht van alle schenkbelastingvrijstellingen.

Familierecht

Ik woon samen. Als ik dement word of in coma raak, mag mijn partner dan mijn zaken regelen?

Uw partner mag dan niet zomaar beslissingen voor u nemen. Het is verstandig om in een levenstestament uw wensen vast te leggen. Met een levenstestament geeft u een volmacht aan iemand die u vertrouwt. Hiermee houdt u de regie in eigen hand en kunt u alles volgens uw wensen vastleggen.

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd? Hoe wordt uw onderneming voortgezet?

Meer informatie

Wie regelt mijn zaken, als ik dat zelf niet meer kan?

Met een levenstestament geeft u een volmacht aan iemand die u vertrouwt. Hiermee houdt u de regie in eigen hand en kunt u alles volgens uw eigen wensen vastleggen.

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd? Hoe wordt uw onderneming voortgezet?

U kunt bij ons een ‘levenstestament’ opmaken. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Wanneer u voor één van voornoemde situaties niets heeft vastgelegd is het bijna altijd noodzakelijk dat de Kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator benoemt. Wanneer u uw mening niet meer kenbaar kunt maken dan kan de Kantonrechter deze niet meewegen bij het nemen van zijn beslissing.

Meer informatie

Bij wie gaan onze minderjarige kinderen wonen als wij er allebei plotseling niet meer zijn?

Dat kunt u regelen in een testament. Het is geruststellend voor u beiden als dit goed is vastgelegd. U kunt, natuurlijk in overleg, in uw testament een voogd aanwijzen. Een voogd neemt de zorg voor uw kinderen over als u en uw (ex-)partner zijn overleden. De voogd krijgt ook het beheer over de erfenis van uw kinderen.

Meer informatie leest u in deze brochure.

Ik ben getrouwd en heb kinderen, moet ik dan nog een testament maken?

Dat is wel verstandig. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat de erfenis alleen voor de kinderen zelf is en niet voor de partner.

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft en u wilt alles nalaten aan uw partner en kinderen, dan is een testament in principe niet nodig.

Pas als ook uw partner overlijdt, kunnen uw kinderen hun deel opeisen. Wilt u dat uw kinderen meteen hun deel krijgen? Of wilt u dat uw partner alleen het huis krijgt en verder niets? Dan is een testament echt nodig.

Meer leest u in deze brochure.

Mag mijn partner mijn zaken beheren als ik in coma raak of dement word?

Met een levenstestament geeft u een volmacht aan iemand die u vertrouwt. Hiermee houdt u de regie in eigen hand en kunt u alles volgens uw eigen wensen vastleggen.

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd? Hoe wordt uw onderneming voortgezet?

Uw partner mag dan niet zomaar beslissingen voor u nemen. Het is verstandig om in een levenstestament uw wensen van te leggen. In een levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Wanneer u voor één van voornoemde situaties niets heeft vastgelegd is het bijna altijd noodzakelijk dat de Kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator benoemt. Wanneer u uw mening niet meer kenbaar kunt maken dan kan de Kantonrechter deze niet meewegen bij het nemen van zijn beslissing.

Meer informatie.

Moet ik altijd iemand benoemen die mijn zaken regelt na mijn overlijden?

Het is niet verplicht, maar wel verstandig. Het geeft rust als u zelf de persoon aanwijst die uw laatste wensen uitvoert.

Als u veel erfgenamen heeft of een zeer complex vermogen, dan is het wel raadzaam om een executeur te benoemen. U kunt iedereen aanwijzen als executeur. Een erfgenaam, een goede vriend, maar ook de notaris. U kunt zelfs meerdere executeurs aanwijzen.

Een executeur kan alleen in een testament worden benoemd. In algemene zin is een executeur verantwoordelijk voor het afhandelen van uw nalatenschap. Denkt aan opzeggen van de huur, betalen van schulden, maar ook het regelen van uw begrafenis of crematie kunt u overlaten aan een executeur.

Alles over nalatenschap leest u in deze brochure.

Huis

Wat zijn KIK kosten?

Wat is KIK?
KIK betekent: Ketenintegratie inschrijving Kadaster.
Anders dan een akte die niet met KIK is ingeschreven, bevat een KIK-akte gedeeltelijk gestandaardiseerde tekstfragmenten. Gegevens die voor het Kadaster relevant zijn, worden bij het aanleveren van een KIK-akte in een apart bestand meegeleverd. Dit bestand wordt gebruikt voor geautomatiseerde verwerking.
De inschrijvingskosten bij het Kadaster van de akte via KIK bedragen € 94,50 per akte, indien de akte niet via KIK aangeleverd kan worden bedragen de kosten € 165,00 per akte.

Wat zijn kosten koper?

Kosten koper zijn alle kosten die voor rekening van de koper zijn en door de overheid zijn vastgesteld.

De hoogte van het bedrag hangt af van de verkoopwaarde van de woning en de kosten die de hypotheekverstrekker en wij als notaris rekenen voor het leveren van de diensten. Kosten voor rekening van de koper zijn de overdrachtsbelasting,de kosten voor het afsluiten van de hypotheek (advieskosten, kosten NHG en taxatiekosten), notariskosten (voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte) en de Kadasterinschrijving.

Is de makelaarscourtage onderdeel van de kosten koper?

Nee, de makelaarscourtage staat los van de kosten koper en moet apart worden voldaan.

Zowel de kopende als de verkopende partij is de aankoop- dan wel de verkoopmakelaar een courtage schuldig voor bewezen diensten en beiden behoren niet tot de kosten koper.

Courtage is een bepaald bedrag dat de makelaar krijgt voor de hulp die hij u biedt tijdens de aankoop of verkoop van uw woning. Over het algemeen wordt deze courtage betaald op het moment dat de koop of verkoop definitief tot stand is gebracht, d.w.z. bij de overdracht. Het is daarom gebruikelijk dat de courtage op uw nota van afrekening staat. U hoeft in dat geval de rekening niet zelf te betalen. Dit doen wij voor u, gelijk met de uitbetaling van de overige bedragen die met de aan- of verkoop van uw huis te maken hebben. Het wel raadzaam dat u de hoogte van het bedrag kent, wat de makelaar u in rekening brengt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Wat regel je in een koopcontract?

In het koopcontract worden alle afspraken vastgelegd die te maken hebben met het huis dat je wilt verkopen. Denk hierbij aan de afgesproken koopprijs van het huis, de betalingsafspraken, de ontbindende voorwaarden en de datum van overdracht.

Meestal stelt de verkopende makelaar het koopcontract op, maar wij kunnen dat uiteraard ook voor u doen.

Heeft mijn huis een energielabel nodig?

Als een huis verkocht wordt, dan moet het voorlopige energielabel vooraf omgezet worden in een definitief energielabel. Ontbreekt bij verkoop een definitief label, dan kan er een boete opgelegd worden.

Heb ik als verkoper een informatieplicht?

Ja dat heeft u. Denk bijvoorbeeld aan (verborgen) gebreken zoals asbest.

De koper van nadat het huis is overgedragen nog een schadevergoeding eisen wanneer zaken bewust achtergehouden zijn. Soms kan de koop zelfs nog teruggedraaid worden. Zorg er dus voor dat de koper altijd goed geïnformeerd wordt.

Bedrijf

Ik wil een eigen BV oprichten. Moet ik nog steeds €18.000 storten?

Nee, sinds 1 oktober 2012 is het niet meer nodig om een aandelenkapitaal van € 18.000 te storten in een BV. Eén aandeel van € 0,01 voldoet al. Een bankverklaring (verklaring van de bank dat het kapitaal gestort is) daarom ook niet meer nodig.

Stichting

Ik wil een stichting oprichten, moet ik hiervoor langs de notaris?

Ja, een stichting wordt opgericht bij notariële akte.

Daarna wordt de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.