Overdracht en uitgifte aandelen

Overdracht en uitgifte van aandelen in het kapitaal van een BV kan alleen maar plaatsvinden door middel van een notariële akte.

De akte kan heel verschillend van inhoud zijn. Dit hangt af van wat er tussen partijen is overeengekomen.

Bij levering en uitgifte checken wij naast de gebruikelijke controles ten aanzien van de diverse betrokken personen:

  • of voorkeursrechten, dan wel een van toepassing zijnde blokkeringsregeling, is of zijn nageleefd;
  • hoe verkoper de aandelen heeft verkregen;
  • of de besluitvorming goed is verlopen;
  • hoe de tegenprestatie zich verhoudt tot het eigen vermogen en de winst van de vennootschap;
  • of het register van aandeelhouders is bijgewerkt.

Wat wilt u regelen? Wij denken graag met u mee. Wij informeren u over de mogelijkheden en de grenzen van de wet.

Onze specialisten

Toegevoegd Notaris
Kandidaat-notaris
Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten. 
Voorkeur vestiging
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
9 + 1 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.