Oprichten stichting

Een stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders. Een stichting mag slechts uitkeringen doen in overeenstemming met haar doel. De stichting mag geen uitkeringen doen aan oprichters of bestuurders . Het bestuur of andere bij de stichting betrokken personen mogen wel een loon of onkostenvergoeding ontvangen voor verrichte werkzaamheden.

De stichting kent in ieder geval een bestuur, bestaande uit ten minste één persoon. Naast het bestuur kan een stichting nog meer organen hebben. Denk aan een raad van toezicht die toezicht houdt op het bestuur.  Ook een vergadering van aangeslotenen of een vergadering van certificaathouders komt in de praktijk voor.

Een stichting wordt opgericht bij notariële akte. In deze akte worden ook de statuten opgenomen. De stichting is eigenlijk de rechtspersoon waarbij de meeste vrijheid bestaat bij het inrichten van de statuten. 

Hoofdregel is dat bestuurders van een stichting, net als bij andere rechtspersonen, niet in privé aansprakelijk zijn voor de schulden van de stichting. Alleen als er sprake is van onbehoorlijk bestuur kunnen ook de bestuurders in privé aansprakelijk worden gesteld voor hun handelen.

Stichtingen hebben vaak geen winstoogmerk, maar er zijn ook stichtingen die een onderneming drijven en daarmee winst behalen.

Als de stichting een onderneming drijft, moet zij over de behaalde winsten vennootschapsbelasting te betalen. Als de stichting geen onderneming drijft, zijn eventuele (toch gemaakte) winsten niet belast.

Wanneer de stichting als algemeen nut beogende instelling (ANBI), als sociaal belang behartigende instelling (SBBI) of als steunstichting SBBI kwalificeert, zijn er nog wat extra fiscale voordelen ten aanzien van de schenk- en erfbelasting.

Voor meer informatie over de oprichting een stichting en de wijziging van statuten, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.

Onze specialisten

Toegevoegd Notaris
Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten. 
Voorkeur vestiging
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
9 + 2 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.