Actueel Zakelijk

Geplaatst op 21 september 2020

Op 27 september treedt het UBO-register in werking. Vanaf die datum moeten bijna alle ondernemingen hun uiteindelijk belanghebbenden registreren in dat register. Valt uw onderneming daar ook onder? En zo ja, wat betekent dat dan voor u en uw onderneming? Hieronder gaan we in op de belangrijkste vragen over het UBO-register.

Wat… Lees meer

Geplaatst op 27 juli 2020

Veel directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) lenen geld van hun eigen BV om privé-uitgaven te kunnen betalen in plaats van salaris en/of winst aan zichzelf uit te keren. Over loon en/of dividend moet namelijk direct belasting worden betaald en over de als geldlening opgenomen gelden – mits geen sprake is van een zogenaamde verkapte winstuitdeling… Lees meer

Geplaatst op 27 juli 2020

Om sociale ondernemers en organisaties beter te kunnen (h)erkennen, wil het kabinet een nieuwe rechtsvorm introduceren: de maatschappelijke BV, afgekort als BVm.

Bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs of veiligheid zouden volgens staatssecretaris Mona Keijzer van… Lees meer

Geplaatst op 26 juni 2020

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor de komst van het UBO-register. Oorspronkelijk zou dit register op 10 januari 2020 in werking treden, maar deze datum werd niet gehaald. De inwerkingtreding van het UBO-register staat nu gepland op 27 september 2020.

Op grond van de vierde en vijfde anti-… Lees meer

Geplaatst op 01 mei 2020

In september 2018 heeft het kabinet het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap” aangekondigd dat met ingang van het jaar 2022 in werking zou treden. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk schulden hoger dan € 500.000 (exclusief eigen woningschulden) van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) aan de eigen vennootschap te… Lees meer

Geplaatst op 23 april 2020

Als iemand een in Nederland gelegen onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) verkrijgt, betaalt hij daarover in principe overdrachtsbelasting. Er geldt echter een aantal uitzonderingen. Zo is in artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) bepaald dat in geval de verkrijging van de onroerende zaak plaatsvindt binnen zes maanden… Lees meer

Geplaatst op 22 april 2020

Het komt regelmatig voor dat een ondernemer besluit zijn eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (VOF) om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). Als dat niet goed blijkt te bevallen, kan men ook weer terugkeren uit de BV.

Als eenmaal sprake is van een BV, kan er op verschillende manieren… Lees meer

Geplaatst op 21 april 2020

De officiële beëdiging van Roel Haaksema tot waarnemend kandidaat-notaris heeft vandaag bij ons op kantoor plaatsgevonden.
Op geheel gepaste coronavrije wijze via Skype in contact met de Rechtbank Arnhem waarbij Roel samen met nog 5 andere kandidaat notarissen beëdigd werd.
Na afloop toch met een feestelijk tintje met de… Lees meer

Geplaatst op 17 april 2020

De beoordeling of u als ondernemer in aanmerking komt voor een tegemoetkoming op basis van de TOGS-regeling wordt primair gebaseerd op de SBI-code van uw hoofdactiviteit. Als peildatum wordt 15 maart 2020 gehanteerd. 

Het kan zijn dat u van mening bent dat de SBI-… Lees meer

Geplaatst op 16 april 2020

Op 7 april 2020 berichtten wij u dat een noodwet het in het kader van de corona maatregelen tijdelijk mogelijk zal gaan maken om digitaal te vergaderen bij onder andere BV's en verenigingen. Op dat moment was de letterlijke tekst van het wetsvoorstel nog niet openbaar gemaakt. Dat is nu wel het geval. De tekst van de voorgestelde noodwet kunt… Lees meer