Actueel Zakelijk

Geplaatst op 24 november 2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR); wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer. Wat houdt deze wet in, en wat voor gevolgen heeft dat voor uw vereniging of stichting?

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet bestuur en toezicht voor N.V.’s en B.V.’s. Met deze wet werd (o.a.) de mogelijkheid vastgelegd om een… Lees meer

Geplaatst op 27 oktober 2020

De overdrachtsbelasting gaat naar verwachting met ingang van 1 januari 2021 ingrijpend veranderen.

Op basis van het huidige wetsvoorstel hebben Alexander Tierolff (notaris) en Ralf van Remmen (kandidaat-notaris) de wijzigingen (inclusief een aantal voorbeelden uit de praktijk) in een webinar uitgelegd. Dit webinar is via onderstaande… Lees meer

Geplaatst op 23 oktober 2020

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden.

WIE IS DE UBO VAN UW ORGANISATIE?

De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Dat betekent in het Nederlands: uiteindelijk belanghebbende. Kort gezegd is een UBO iedere natuurlijke persoon die:

  1. een economisch belang van meer… Lees meer
Geplaatst op 21 september 2020

Op 27 september treedt het UBO-register in werking. Vanaf die datum moeten bijna alle ondernemingen hun uiteindelijk belanghebbenden registreren in dat register. Valt uw onderneming daar ook onder? En zo ja, wat betekent dat dan voor u en uw onderneming? Hieronder gaan we in op de belangrijkste vragen over het UBO-register.

Wat… Lees meer

Geplaatst op 27 juli 2020

Veel directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) lenen geld van hun eigen BV om privé-uitgaven te kunnen betalen in plaats van salaris en/of winst aan zichzelf uit te keren. Over loon en/of dividend moet namelijk direct belasting worden betaald en over de als geldlening opgenomen gelden – mits geen sprake is van een zogenaamde verkapte winstuitdeling… Lees meer

Geplaatst op 27 juli 2020

Om sociale ondernemers en organisaties beter te kunnen (h)erkennen, wil het kabinet een nieuwe rechtsvorm introduceren: de maatschappelijke BV, afgekort als BVm.

Bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs of veiligheid zouden volgens staatssecretaris Mona Keijzer van… Lees meer

Geplaatst op 26 juni 2020

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor de komst van het UBO-register. Oorspronkelijk zou dit register op 10 januari 2020 in werking treden, maar deze datum werd niet gehaald. De inwerkingtreding van het UBO-register staat nu gepland op 27 september 2020.

Op grond van de vierde en vijfde anti-… Lees meer

Geplaatst op 01 mei 2020

In september 2018 heeft het kabinet het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap” aangekondigd dat met ingang van het jaar 2022 in werking zou treden. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk schulden hoger dan € 500.000 (exclusief eigen woningschulden) van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) aan de eigen vennootschap te… Lees meer

Geplaatst op 23 april 2020

Als iemand een in Nederland gelegen onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) verkrijgt, betaalt hij daarover in principe overdrachtsbelasting. Er geldt echter een aantal uitzonderingen. Zo is in artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) bepaald dat in geval de verkrijging van de onroerende zaak plaatsvindt binnen zes maanden… Lees meer

Geplaatst op 22 april 2020

Het komt regelmatig voor dat een ondernemer besluit zijn eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (VOF) om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). Als dat niet goed blijkt te bevallen, kan men ook weer terugkeren uit de BV.

Als eenmaal sprake is van een BV, kan er op verschillende manieren… Lees meer