Actueel Zakelijk

Geplaatst op 22 februari 2021

De registratieplicht voor het UBO-register is een onderwerp waar veel familiebedrijven mee worstelen. Kristel Jansen van VPVA notarissen is specialist in het ondernemingsrecht en denkt met veel familiebedrijven mee over het UBO-register.

Over dit onderwerp is… Lees meer

Geplaatst op 20 januari 2021

Wij hebben als adviseur mogen meewerken aan dit project.

In het voormalige kantoorpand van Victoria Vesta aan de Loevestein in Ede worden circa 194 sociale huurwoningen gerealiseerd. Woningcorporatie Woonstede heeft een turnkey-overeenkomst gesloten met Frank van Woerden namens Loevestein Projectontwikkeling, een samenwerking tussen SVE… Lees meer

Geplaatst op 08 januari 2021

Sinds het begin van dit jaar zijn twee regels die gelden voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) gewijzigd.

Liquidatiebepaling
Voor 1 januari 2021 moest in de statuten staan dat een eventueel overschot (“batig saldo”) bij een ontbinding van de ANBI zou toekomen aan een andere (al dan niet buitenlandse) algemeen… Lees meer

Geplaatst op 08 januari 2021

Op 7 januari 2021 is Kristel Jansen door de rechtbank benoemd tot toegevoegd notaris. 
Wij wensen Kristel heel veel succes in haar nieuwe rol.

Geplaatst op 24 november 2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR); wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer. Wat houdt deze wet in, en wat voor gevolgen heeft dat voor uw vereniging of stichting?

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet bestuur en toezicht voor N.V.’s en B.V.’s. Met deze wet werd (o.a.) de mogelijkheid vastgelegd om een… Lees meer

Geplaatst op 27 oktober 2020

De overdrachtsbelasting gaat naar verwachting met ingang van 1 januari 2021 ingrijpend veranderen.

Op basis van het huidige wetsvoorstel hebben Alexander Tierolff (notaris) en Ralf van Remmen (kandidaat-notaris) de wijzigingen (inclusief een aantal voorbeelden uit de praktijk) in een webinar uitgelegd. Dit webinar is via onderstaande… Lees meer

Geplaatst op 23 oktober 2020

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden.

WIE IS DE UBO VAN UW ORGANISATIE?

De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Dat betekent in het Nederlands: uiteindelijk belanghebbende. Kort gezegd is een UBO iedere natuurlijke persoon die:

  1. een economisch belang van meer… Lees meer
Geplaatst op 21 september 2020

Op 27 september treedt het UBO-register in werking. Vanaf die datum moeten bijna alle ondernemingen hun uiteindelijk belanghebbenden registreren in dat register. Valt uw onderneming daar ook onder? En zo ja, wat betekent dat dan voor u en uw onderneming? Hieronder gaan we in op de belangrijkste vragen over het UBO-register.

Wat… Lees meer

Geplaatst op 27 juli 2020

Veel directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) lenen geld van hun eigen BV om privé-uitgaven te kunnen betalen in plaats van salaris en/of winst aan zichzelf uit te keren. Over loon en/of dividend moet namelijk direct belasting worden betaald en over de als geldlening opgenomen gelden – mits geen sprake is van een zogenaamde verkapte winstuitdeling… Lees meer

Geplaatst op 27 juli 2020

Om sociale ondernemers en organisaties beter te kunnen (h)erkennen, wil het kabinet een nieuwe rechtsvorm introduceren: de maatschappelijke BV, afgekort als BVm.

Bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs of veiligheid zouden volgens staatssecretaris Mona Keijzer van… Lees meer