Andere bedrijfsvormen

Andere bedrijfsvormen zijn:

VOF - Vennootschap onder firma

Een vennootschap onder firma (vof) is een samenwerkingsverband tussen één of meer personen, ook wel vennoten genoemd, die samen onder een gemeenschappelijke naam een bedrijf uitoefenen. Ieder van de vennoten brengt kapitaal, goederen en/of arbeid in. Meer informatie

CV - Commanditaire Vennootschap

Een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (vof) is de commanditaire vennootschap (CV). De CV kent twee soorten vennoten: beherende vennoten en commanditaire vennoten. De beherende vennoten hebben de dagelijkse leiding over de CV en zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de CV. Meer informatie

Eenmanszaak of B.V.?

Wanneer een onderneming wordt gestart, is vaak de vraag of dit moet gebeuren in de vorm van een eenmanszaak of dat er een BV moet worden opgericht. Meer informatie

Onze specialisten

Kandidaat-notaris
Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten. 
Voorkeur vestiging
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
11 + 4 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.