Afwikkeling door de notaris

Ons kantoor kan worden ingeschakeld voor de hele afwikkeling van een nalatenschap. 

Wij nemen na een overlijden dan alles uit handen. U kunt hierbij denken aan:

  • overleg met de erfgenamen
  • de betalingen en administratie
  • het uitkeren van legaten
  • de aangifte erfbelasting
  • verkoop van een huis

Dat doen wij als executeur, vereffenaar of als gevolmachtigde van de erfgenamen.

De executeur wordt benoemd in een testament. In het testament staat dan welke bevoegdheden de executeur heeft. De vereffenaar wordt door de rechter benoemd. Dit speelt vaak bij een onbeheerde nalatenschap of als er veel schulden zijner veel schulden zijn. 
Als er geen executeur of vereffenaar is, bestaat de mogelijkheid dat de erfgenamen samen de notaris een volmacht geven om de afwikkeling te regelen.
 
Ons kantoor heeft een afdeling Boedelafwikkeling. 
Een aantal medewerkers zijn lid van NOVEX, de Nederlandse Organisatie voor Executeurs. De notaris is gecertificeerd lid van NOVEX. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Boedelafwikkeling via telefoonnummer 0318 – 685 630 of 0318 - 685 672. U kunt ook een mail sturen naar boedelafdeling@vpvanotarissen.nl.

Onze specialisten

Kandidaat-notaris
Notarieel Medewerker
Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten. 
Voorkeur vestiging
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
4 + 5 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.