Koopovereenkomst

In de koopovereenkomst staan de afspraken tussen de verkoper en de koper. Het is de basis voor de overdracht van het vastgoed. Vergeet u iets in het contract te zetten of staat het er niet helemaal goed in, dan kan dit grote gevolgen hebben.

Een probleemloze overdracht van het vastgoed begint bij een goede koopovereenkomst. Wij begeleiden u graag bij het sluiten van de koopovereenkomst en zorgen ervoor dat u precies weet waar u afspraken over maakt. Daarnaast kunnen wij voorkomen dat u belangrijke zaken vergeet te regelen, zoals ontbindende voorwaarden, aansprakelijkheid bij verontreiniging of fiscale consequenties.

Wij kunnen u ook adviseren over wat u moet doen als de wederpartij de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst niet nakomt. Het is belangrijk om hierover in de koopovereenkomst al duidelijke afspraken over te maken, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Koopovereenkomst inschrijven
Wij kunnen er ook voor zorgen dat een koopovereenkomst wordt ingeschreven bij het Kadaster. De verkoper kan het vastgoed hierdoor niet meer aan een andere partij overdragen. Ook is de koper na de inschrijving beschermd tegen bijvoorbeeld beslaglegging  op het vastgoed of faillissement van de verkoper. Zonder deze bescherming kan de overdracht enorm gefrustreerd worden en dit komt vaker voor dan u denkt.

Onze specialisten

Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten. 
Voorkeur vestiging
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2 + 5 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.