Onderwijsinstellingen

Scholen moeten onder meer voldoen aan de eisen die de Wet op het primair onderwijs (Wpo) respectievelijk de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) stelt. Deze wetten bepalen onder meer dat bestuur en toezicht van een school moeten worden gescheiden.

Er mag worden gekozen tussen een organieke of functionele scheiding. Een organieke scheiding houdt in dat het bestuur en toezicht worden ondergebracht in twee aparte organen. Er is dan sprake van een ‘two tier-board’. Een functionele scheiding betekent dat het bestuur en toezicht wordt ondergebracht in één orgaan, het bestuur. Er is dan sprake van een ‘one tier-board’ met uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende/toezichthoudende bestuurders. Er zijn dus verschillende mogelijkheden qua inrichting van het bestuur en het toezicht daarop, denk aan: een bestuur en een raad van toezicht, een algemeen bestuur (‘AB’) en een dagelijks bestuur (‘DB’), een bestuur (als toezichthouder) en een managementteam of directeur die de bestuurlijke taken uitoefent. Het is in ieder geval belangrijk dat de (interne) toezichthouder(s) onafhankelijk zijn. De benoeming van die toezichthouders moet plaatsvinden op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. Bovendien heeft de medezeggenschapsraad het recht tot het doen van een bindende voordracht van één lid.

Scholen hebben zich voorts te houden aan andere complexe (al dan niet sectorale) wet- en regelgeving, denk aan artikel 23 van de Grondwet, de Leerplichtwet, de Wet medezeggenschap op scholen (‘WMS’) en ook fiscale wetten. Scholen zijn bovendien verplicht tot naleving van een (sector)code (of governance code) voor goed bestuur, zoals de ‘Code Goed Bestuur in het primair onderwijs’ van de PO-raad en de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’ van de VO-Raad.

VPVA heeft van oudsher veel affiniteit met en ervaring op het gebied van onderwijs, denk aan:

  • opstellen en wijzigen van statuten;
  • opstellen en wijzigen reglementen;
  • (interne) besluitvorming, zoals het opstellen van notulen;
  • juridische fusies en (af)splitsingen;
  • huisvesting, zoals aan- en verkoop, nieuwbouw en transformaties.

Onze specialisten

Toegevoegd Notaris
Kandidaat-notaris
Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten. 
Voorkeur vestiging
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
18 + 0 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.