mr. K. (Kristel) Jansen

Ik studeerde Nederlands en notarieel recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en ben afgestudeerd in 2010. Ik heb daarna nog enkele fiscale vakken gevolgd aan de Tilburg University. Sinds 2009 ben ik werkzaam bij VPVA notarissen.

Ik heb me binnen ons kantoor met name toegelegd op de ondernemingsrechtpraktijk. Op dat gebied beheers ik alle aspecten waarbij de nadruk ligt op de MKB-ondernemer (o.a. oprichting van BV’s, fusies, overnames en interne reorganisaties) en semi-overheidsinstellingen (denk aan: woningcorporaties, zorg, onderwijs, kinderopvang). Ook ben ik dikwijls betrokken bij familiebedrijven, werknemersparticipaties, het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, anonimiseringen en vastgoedtransacties. Het spreekt vanzelf dat ik ook aandacht heb voor de daarbij behorende fiscale aspecten, waaronder in het bijzonder de overdrachtsbelasting, de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en de verzekeringsplicht van een DGA. Binnen kantoor houd ik me ook bezig met de WWFT. Ik heb de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht in 2017 cum laude afgerond.

Nevenactiviteiten:


Lidmaatschap:

  • lid Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat (VON)


Overige opleidingen:

  • Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht


Publicaties:

Neem contact op met mij

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
14 + 2 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.