Coöperatie

Een bijzondere vorm van de vereniging is de coöperatie. Een coöperatie mag wel winst aan haar leden uitkeren in tegenstellig tot een gewone vereniging.

De hoofdgedachte bij een coöperatie is dat deze in de stoffelijke behoefte van haar leden voorziet. Zij dient overeenkomsten met haar leden aan te gaan, die die leden sluiten in het kader van het door de coöperatie uitgeoefende bedrijf.

Bij coöperaties is er veel vrijheid om in de statuten de eventueel gewenste koppeling aan te brengen tussen de inzet van leden, zeggenschap en winstrechten. Daarom is het een goed vehikel om complexe samenwerkingen tussen partijen met een gelijk doel vorm te geven.

In de agrarische sector komt men de coöperatie het meeste tegen. Veel zuivelbedrijven zijn op deze manier georganiseerd. In de energiesector wordt er ook veel gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld een park voor zonne- of windenergie, waar ook regelmatig particulieren in deelnemen, al dan niet voor een belegging. Samenwerkende zzp'ers (zzp: zelfstandige zonder personeel) vormen vaak een coöperatie. Een franchise-organisatie kan ook op deze wijze opgezet worden.

Aansprakelijkheid leden

De leden van een coöperatie bij de ontbinding van de coöperatie zijn in beginsel aansprakelijk voor een eventueel tekort. Bij een gewone vereniging is dit niet het geval. In de statuten van de coöperatie kan hier echter van afgeweken worden. Afhankelijk van de mate van aansprakelijkheid van de leden dient de coöperatie aan het slot van haar naam de letters U.A (uitsluiting van aansprakelijkheid), B.A. (beperking van aansprakelijkheid) of W.A. (wettelijke aansprakelijkheid) te plaatsen.

Belastingen

Omdat de coöperatie een onderneming drijft, moet de coöperatie over de behaalde winsten vennootschapsbelasting betalen. Natuurlijke personen die lid zijn van de coöperatie en die een belang hebben van 5% of meer moeten over eventuele winsten bij verkoop of bij uitkeringen inkomstenbelasting te betalen in Box 2. Andere natuurlijke personen worden belast in Box 3. Bij leden die onder de vennootschapsbelasting vallen (veelal B.V.’s) kan de winst onder de deelnemingsvrijstelling vallen.

Voor meer informatie over de oprichting van een coöperatie of de aanpassing van statuten, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.

Onze specialisten

Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten. 
Voorkeur vestiging
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 0 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.