Copie collationee

U heeft een gewaarmerkte kopie nodig. Dit heet een Copie Collationée. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Hieronder leggen wij de procedure uit.

Copie collationée betekent "een vergeleken afschrift". De notaris verklaart bij een copie collationée dat de kopie een exacte weergave is van het origineel. Hierbij dient de notaris de inhoud te kunnen lezen en in grote lijnen begrijpen. Als het originele document niet in het Nederlands is opgesteld, maar in een taal, waarvan de notaris de inhoud niet kan checken, kan eerst een beëdigde vertaling nodig zijn. Betreft het een niet in het Nederlands opgesteld document, overlegt u dan eerst met één van onze medewerkers, voordat u een afspraak maakt of naar kantoor komt.

Hoe verloopt de procedure?

Om wachttijd te voorkomen, kunt u het beste telefonisch een afspraak maken. Op werkdagen zijn wij tussen 8.30 uur en 17.15 uur bereikbaar op 0318-685 685.

U neemt het originele document dat gekopieerd moet worden mee naar de afspraak. Eén van onze medewerkers zal het originele document kopiëren, voorzien van een 'copie collationée' stempel en het stempel van de notaris. De notaris zal vervolgens de kopie legaliseren door het kopie te ondertekenen. Op verzoek verstrekken wij voor uw eigen administratie een kopie van het door de notaris ondertekende stuk.

De kosten voor 1 document bedragen € 35,- inclusief btw.
Voor iedere extra copie collationée wordt € 10,- inclusief btw extra berekend.

Wij verzoeken u dit bedrag bij voorkeur te pinnen.