Zorginstelling - Van een toelating (WTZi) naar een meld- en vergunningplicht (Wtza)

Vanaf 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet verandert het nodige aan het toelatingssysteem voor zorginstellingen in Nederland. Wat gaat er veranderen en wat betekent dit voor uw organisatie?

Wet toelating zorginstellingen 
Organisaties die zorg verlenen onder de Zorgverzekeringswet ('Zvw') of de Wet langdurige zorg (‘Wlz’) hebben op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) tot 1 januari 2022 een toelating nodig. Het gaat dan om bijvoorbeeld ziekenhuizen, (andere) instellingen voor medisch-specialistische zorg en een aantal extramurale zorginstellingen. Sommige instellingen zijn van rechtswege toegelaten, andere instellingen moeten de toelating actief aanvragen bij het CIBG, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. Voor een aantal categorieën van zorginstellingen geldt op grond van de WTZi en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit WTZi een verbod om winst uit te keren. Ook stelt de wet bij een aantal zorginstellingen eisen aan de bestuursstructuur, in het bijzonder op het gebied van intern toezicht, aan de bedrijfsvoering en aan de (financiële) verslaggeving. 

Lees meer

Onze specialisten

Toegevoegd Notaris
Toegevoegd Notaris
Kandidaat-notaris
Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten. 
Voorkeur vestiging

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

3 + 8 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.