Mogelijkheid passeren op afstand zal worden verlengd

Het kabinet heeft voorgesteld de bepaling uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid voor het (tijdelijk) passeren van een testament of hypotheekakte op afstand te verlengen tot 1 oktober 2020.

Deze wet bevat onder meer de mogelijkheid om onder zeer bijzondere omstandigheden een testament en een hypotheekvolmacht "op afstand" te passeren. Dit kan alleen als iemand niet in persoon bij de notaris kan verschijnen en als er vervolgens alle andere mogelijkheden zijn onderzocht om dit wel mogelijk te maken (bijvoorbeeld door huisbezoek). 

Meer informatie over ons Coronabeleid kunt u hier lezen.

Deel dit bericht