Coronabeleid

VPVA notarissen volgt de richtlijnen van de regering en het RIVM rond het Coronavirus (Covid-19) over de te nemen voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van cliënten en medewerkers in acht te nemen.

Naar aanleiding van de versoepelingen die op 25 maart 2022 zijn ingegaan, hebben wij onze maatregelen ook versoepeld. 

1. Besprekingen en ondertekenafspraken 

Besprekingen kunnen weer onbeperkt in persoon op kantoor plaatsvinden. Op verzoek blijft (video)bellen uiteraard mogelijk. Het passeren (ondertekenen) van een akte zal zoveel mogelijk weer op kantoor plaatsvinden. Mocht u corona-achtige klachten hebben, dan zal de akte - mits dit uiteraard wettelijk is toegestaan - per volmacht gebeuren.  Aan u zal dan een volmacht voor het ondertekenen van de akte worden toegestuurd. Dit geldt met name maar niet uitsluitend voor leveringsakten, verdelingsakten, e.d. Indien u vlak voor de passeerafspraak klachten heeft, dan verzoeken wij u dit zo snel als mogelijk is aan de behandelaar van uw dossier te melden. 

Voor afspraken met klanten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.

2. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden. Wij verzoeken u om bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.

Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u deze richtlijnen te blijven volgen. We geven u geen hand. Wij vragen u bij binnenkomst uw handen bij de ontvangstbalie te desinfecteren. 

Contant geld nemen wij niet meer aan. Wel kan bij ons worden gepind.

Alle medewerkers van VPVA notarissen houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.

Ook op de KNB site kunt u informatie vinden over de wijze waarop het notariaat met de Coronacrisis omgaat. 

Deze informatie is bijgewerkt op maandag 29 maart 2022.