Coronabeleid

VPVA notarissen volgt de richtlijnen van de regering en het RIVM rond het Coronavirus (Covid-19) over de te nemen voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van cliënten en medewerkers in acht te nemen. Tegelijkertijd voelen we ook onze verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk bij te dragen aan het oplossen van uw vraagstukken. Daarom blijft onze dienstverlening, zij het in aangepaste vorm, beschikbaar.

Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen per 25 september a.s. hebben wij ons coronabeleid aangepast. 

1. Besprekingen en ondertekenafspraken 

Besprekingen kunnen weer op kantoor plaatsvinden. Indien gewenst kunt u de behandelaar verzoeken dit via (video)bellen te laten plaatsvinden. Het passeren (ondertekenen) van alle akten zal vanaf 11 oktober in principe weer bij ons op kantoor plaatsvinden. Indien u klachten heeft of het anderszins bezwaarlijk vindt om naar ons kantoor te komen kan dit in overleg met de passerend notaris per volmacht gebeuren. Uiteraard kan dit alleen in die gevallen waarin de wet dit toestaat. Aan u zal dan een volmacht voor het ondertekenen van de akte worden toegestuurd. Dit geldt met name maar niet uitsluitend voor leveringsakten, verdelingsakten, e.d. Wij zullen bij gebruikmaking van een volmacht wel om een legalisatie vragen. Dit betekent dat u bij een notaris langs moet gaan om uw handtekening op de volmacht te zetten, waarna de notaris verklaart dat u zelf uw handtekening heeft gezet en dat hij/zij u geïdentificeerd heeft. 

Voor afspraken met klanten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.

2. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden. Wij verzoeken u om bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.

Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u deze richtlijnen te blijven volgen. We geven u geen hand. Wij vragen u bij binnenkomst uw handen bij de ontvangstbalie te desinfecteren. 

Contant geld nemen wij niet meer aan. Wel kan bij ons worden gepind.

Alle medewerkers van VPVA notarissen houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.

Ook op de KNB site kunt u informatie vinden over de wijze waarop het notariaat met de Coronacrisis omgaat. 

Deze informatie is bijgewerkt op maandag 27 september 2021.