Coronabeleid

VPVA notarissen volgt de richtlijnen van de regering en het RIVM rond het Coronavirus (Covid-19) over de te nemen voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van cliënten en medewerkers in acht te nemen. Tegelijkertijd voelen we ook onze verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk bij te dragen aan het oplossen van uw vraagstukken. Daarom blijft onze dienstverlening, zij het in aangepaste vorm, beschikbaar.

Naar aanleiding van het aangescherpte beleid, heeft VPVA notarissen vastgesteld welke gevolgen dit heeft voor besprekingen en ondertekenafspraken, bezoekers aan kantoor en voor medewerkers. Dit is hieronder weergegeven.

1. Besprekingen en ondertekenafspraken 

Besprekingen zullen zoveel mogelijk via (video)bellen plaatsvinden. Het passeren (ondertekenen) van een akte zal - indien de wet dit toelaat - per volmacht gebeuren. Aan u zal dan een volmacht voor het ondertekenen van de akte worden toegestuurd. Dit geldt met name maar niet uitsluitend voor leveringsakten, verdelingsakten, e.d.

Voor afspraken met klanten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.

Sinds 24 april 2020 is een noodwet van kracht geworden, die het - onder strikte voorwaarden - mogelijk maakt dat akten via videobellen gepasseerd kunnen worden. Wij hebben hiervoor de elektronische middelen beschikbaar. De noodwet geldt voor akten waar men in persoon bij de notaris moet tekenen, zoals voor het afsluiten van een testament of een hypotheek. Dit kan alleen als er echt geen andere mogelijkheid bestaat. Indien u voor een dergelijke akte niet naar kantoor kan komen, neemt u dan contact op met de behandelaar van uw dossier.

Externe legalisaties kunnen niet meer plaatsvinden.

2. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden. Wij verzoeken u om bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.

Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u deze richtlijnen te blijven volgen. We geven u geen hand. Wij vragen u bij binnenkomst uw handen bij de ontvangstbalie te desinfecteren. Wij verzoeken u ook uw jas niet op te hangen en dus mee naar binnen te nemen. Er staan waterflesjes op tafel die u na gebruik mee kunt nemen of weg kunt gooien in de daarvoor bestemde bakken. In verband met het uitvoeren van de 1,5m maatregel (social distancing) kunnen wij helaas nog niet iedereen bij ons op kantoor ontvangen. Wij verzoeken u ook niemand mee te nemen die niet de akte moet ondertekenen, dus geen kinderen, ouders en/of andere belangstellenden. Op de kamers van de notarissen en de vergaderruimtes staan schermen tussen u en de notaris of diens waarnemer. Uiteraard geldt ook bij ons dat iedereen, zowel u als wij, binnen kantoor gepaste afstand van elkaar houdt.

Contant geld nemen wij niet meer aan. Wel kan bij ons worden gepind.

Alle medewerkers van VPVA notarissen houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

3. Medewerkers 

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij of hun familieleden griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Verder is vanaf maandag 16 maart de bezetting op de kantoren in Ede, Lunteren en Wageningen naar 50% teruggebracht. Er zal ook zo min mogelijk uitwisseling van collega’s tussen de vestigingen plaats vinden. Zo hopen we de continuïteit en de doorgang van de afspraken de komende periode zoveel mogelijk te waarborgen. Medewerkers die vanuit huis werken zijn in principe bereikbaar. Bij het doorverbinden van de telefoon kunt u dit soms merken. Ook zijn ze op hun kantoormailadres bereikbaar.

Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.

Ook op de KNB site kunt u informatie vinden over de wijze waarop het notariaat met de Coronacrisis omgaat. 

Deze informatie is bijgewerkt op maandag 15 januari 2021.