Coronabeleid

VPVA notarissen volgt de richtlijnen van de regering en het RIVM rond het Coronavirus (Covid-19) over de te nemen voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van cliënten en medewerkers in acht te nemen. Tegelijkertijd voelen we ook onze verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk bij te dragen aan het oplossen van uw vraagstukken. Daarom blijft onze dienstverlening, zij het in aangepaste vorm, beschikbaar.

Naar aanleiding van het aangescherpte beleid, heeft VPVA notarissen vastgesteld welke gevolgen dit heeft voor geplande besprekingen en ondertekenafspraken, bezoekers aan kantoor en voor medewerkers. Dit is hieronder weergegeven.

1. Geplande besprekingen en ondertekenafspraken 

Over het doorgaan van reeds geplande besprekingen en ondertekenafspraken zal telefonisch contact met u worden opgenomen. Daarbij zal als strakke richtlijn gelden dat - indien de wet dit toelaat - aan u een volmacht voor het ondertekenen van de akte zal worden toegestuurd. Dit geldt met name maar niet uitsluitend voor leveringsakten, verdelingsakten, oprichtingen van rechtspersonen, aandelenoverdrachten e.d. Mocht u als klant de afspraak liever willen uitstellen dan kan dat wat ons betreft. U kunt dan met ons bellen of mailen. Indien u met meerdere partijen een afspraak hebt staan, zoals bij de overdracht van een woning, dan moet u dit uiteraard in overleg met alle partijen doen.

Heeft u een afspraak voor een bespreking staan en wilt u deze per Skype of FaceTime laten plaatsvinden, neem dan hierover contact met ons op. Voor afspraken met klanten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.

Externe legalisaties kunnen niet meer plaatsvinden.

2. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden. Wij verzoeken u om bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.

Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u deze richtlijnen te blijven volgen. We geven u geen hand. Wij vragen u bij binnenkomst uw handen bij de ontvangstbalie te desinfecteren. Wij verzoeken u ook uw jas niet op te hangen en dus mee naar binnen te nemen. Wij serveren u geen koffie, thee of water. Wij verzoeken u ook niemand mee te nemen die niet de akte moet ondertekenen, dus geen kinderen, ouders en/of andere belangstellenden. Uiteraard geldt ook bij ons dat iedereen binnen kantoor gepaste afstand van elkaar houdt.

Alle medewerkers van VPVA notarissen houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

3. Medewerkers 

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij of hun familieleden griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Verder zal vanaf maandag 16 maart de bezetting op de kantoren in Ede, Lunteren en Wageningen naar 50% worden teruggebracht. Er zal ook zo min mogelijk uitwisseling van collega’s tussen de vestigingen plaats vinden. Zo hopen we de continuïteit en de doorgang van de afspraken de komende weken zoveel mogelijk te waarborgen. Medewerkers die vanuit huis werken zijn in principe bereikbaar. Bij het doorverbinden van de telefoon kunt u dit soms merken. Ook zijn ze op hun kantoormailadres bereikbaar.

Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.

Deze informatie is bijgewerkt op dinsdag 24 maart 2020.