Mogelijkheid passeren op afstand is verlengd tot 1 december 2020

Het kabinet heeft de bepaling uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid voor het (tijdelijk) passeren van een testament of hypotheekakte op afstand verlengd tot 1 december 2020.

Tevens is het voornemen geuit om ten minste twee maanden van tevoren aan te kondigen wanneer de tijdelijke voorzieningen definitief zullen verdwijnen. 

Deze wet bevat onder meer de mogelijkheid om onder zeer bijzondere omstandigheden een testament en een hypotheekvolmacht "op afstand" te passeren. Dit kan alleen als iemand niet in persoon bij de notaris kan verschijnen en als er vervolgens alle andere mogelijkheden zijn onderzocht om dit wel mogelijk te maken (bijvoorbeeld door huisbezoek). 

Meer informatie over ons Coronabeleid kunt u hier lezen.

Deel dit bericht