Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 gaat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in. Per die datum veranderen de wettelijke regels voor alle stichtingen, verenigingen en coöperaties.

De essentie van de nieuwe wet is het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht en het stimuleren van professionalisering.

De checklist kunt u hier downloaden, of lees het volledig bericht terug op onze website. Indien u dat wenst, kunt u ook de webinar nog terugkijken.

Deel dit bericht