VPVA Webinar - De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Wbtr)

PER 1 JULI WIJZIGING WETTELIJKE REGELS VOOR VERENIGINGEN, STICHTINGEN EN COÖPERATIES

Per 1 juli a.s. veranderen er veel regels waaraan de statuten moeten voldoen of de wijze waarop u als bestuurder of toezichthouder besluiten kan nemen of uw taken en verantwoordelijkheden kan uitoefenen. Dit geldt zowel voor de plaatselijke muziek- of sportvereniging als voor de kleine of grote organisaties of goede doelen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en zorg, woningcorporaties en (inkoop)coöperaties. 

Op 22 april a.s. zullen wij een Webinar verzorgen over dit onderwerp. Kristel Jansen zal met Gilbert Meurs, voorzitter van de Stichting Heideweek Ede, over dit onderwerp in gesprek gaan.

De nieuwe regels uit de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) gaan direct per 1 juli 2021 in. Ook indien u uw statuten nog niet hierop heeft aangepast. De “oude” regels vervallen als het ware. U bent echter niet verplicht om de statuten direct hierop aan te passen. Bij een eerstvolgende statutenwijziging zullen de nieuwe regels hierin wel opgenomen moeten worden. 

Als u toch al van plan was de statuten van uw organisatie aan te passen, dan is dit een moment om dit ook daadwerkelijk te doen. Heeft u (nog) geen plannen in die richting? Grijp dit moment dan wel aan om eens kritisch naar de gemaakte afspraken te kijken en of u vanaf 1 juli a.s. wel voldoet aan de wettelijke vereisten.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving van de Webinar vindt u op deze pagina.

Deel dit bericht