Actueel

Geplaatst op 08 januari 2021

Sinds het begin van dit jaar zijn twee regels die gelden voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) gewijzigd.

Liquidatiebepaling
Voor 1 januari 2021 moest in de statuten staan dat een eventueel overschot (“batig saldo”) bij een ontbinding van de ANBI zou toekomen aan een andere (al dan niet buitenlandse) algemeen… Lees meer

Geplaatst op 08 januari 2021

Op 7 januari 2021 is Kristel Jansen door de rechtbank benoemd tot toegevoegd notaris. 
Wij wensen Kristel heel veel succes in haar nieuwe rol.

Geplaatst op 05 januari 2021

In verband met corona is de schenkingsvrijstelling voor kinderen en overige verkrijgers dit jaar (2021) verhoogd met ongeveer € 1.000,-.

De vrijstelling voor kinderen bedraagt in 2021 € 6.604,- en voor de overige verkrijgers € 3.244,-. Deze regeling geldt alleen voor dit jaar. In 2022 vervalt de verhoging weer.

Geplaatst op 31 december 2020

Gelukkig Nieuwjaar

Geplaatst op 28 december 2020

Vanwege automatiseringsproblemen bij de Belastingdienst werd voor overlijdens vanaf 1 januari 2017 geen belastingrente gerekend bij belastingaanslagen erfbelasting. Dat gaat voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 weer wel gebeuren. Er zal alleen belastingrente worden berekend als de aangifte erfbelasting te laat wordt ingediend of als bij… Lees meer

Geplaatst op 23 december 2020

Kerstmis2020

Geplaatst op 24 november 2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR); wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer. Wat houdt deze wet in, en wat voor gevolgen heeft dat voor uw vereniging of stichting?

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet bestuur en toezicht voor N.V.’s en B.V.’s. Met deze wet werd (o.a.) de mogelijkheid vastgelegd om een… Lees meer

Geplaatst op 27 oktober 2020

De overdrachtsbelasting gaat naar verwachting met ingang van 1 januari 2021 ingrijpend veranderen.

Op basis van het huidige wetsvoorstel hebben Alexander Tierolff (notaris) en Ralf van Remmen (kandidaat-notaris) de wijzigingen (inclusief een aantal voorbeelden uit de praktijk) in een webinar uitgelegd. Dit webinar is via onderstaande… Lees meer

Geplaatst op 23 oktober 2020

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden.

WIE IS DE UBO VAN UW ORGANISATIE?

De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Dat betekent in het Nederlands: uiteindelijk belanghebbende. Kort gezegd is een UBO iedere natuurlijke persoon die:

  1. een economisch belang van meer… Lees meer
Geplaatst op 20 oktober 2020

We kunnen terugkijken op een mooie avond waarbij we hebben genoten van de dingen die gelukkig wel konden plaatsvinden.

Een impressie van de avond kunt u bekijken op de volgende pagina.