Wetsvoorstel “Belastingheffing bovenmatige schulden aan eigen BV” (voorheen: excessief lenen bij eigen BV) ingediend bij de Tweede Kamer

Veel directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) lenen geld van hun eigen BV om privé-uitgaven te kunnen betalen in plaats van salaris en/of winst aan zichzelf uit te keren. Over loon en/of dividend moet namelijk direct belasting worden betaald en over de als geldlening opgenomen gelden – mits geen sprake is van een zogenaamde verkapte winstuitdeling – (nu nog) niet. Dit is een doorn in het oog van het kabinet en daarom wil het maatregelen treffen waardoor het lenen van de eigen BV wordt ontmoedigd.

Op Prinsjesdag 2018 kondigde het kabinet in dat kader al een wetsvoorstel aan, dat later ook ter consultatie werd gelegd. Op 17 juli jl. is het definitieve wetsvoorstel genaamd “Belastingheffing bovenmatige schulden aan eigen BV” ingediend bij de Tweede Kamer. Op basis hiervan wordt voor het eerst per 31 december 2023 (= een jaar later dan eerder gecommuniceerd in verband met corona) 26,9% belasting geheven over schulden van een DGA aan zijn eigen BV als dat bedrag meer dan € 500.000,00 bedraagt. 

Om te voorkomen dat er allerlei trucjes worden bedacht om belastingheffing te omzeilen, is het begrip schulden heel breed gedefinieerd. Het gaat om alle ‘civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen’. Ook zogenaamde ‘back-to-back’ situaties vallen er echter onder. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de DGA in privé geld leent bij de bank en zijn personal holding daarvoor garant staat. Bovendien worden niet alleen schulden van de DGA zelf getroffen, maar ook die van zijn fiscale partner én zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn en die van zijn fiscale partner. Ook maakt het in principe niet uit waaraan het geleende geld besteed: of dat nou is opgegaan aan de wekelijkse boodschappen, de aankoop van een jacht of de financiering van andere onderneming. Alleen eigenwoningleningen zijn uitgezonderd, mits daarvoor een recht van hypotheek is gevestigd indien die geldlening wordt verstrekt na 31 december 2022. Voor eigenwoningleningen die al bestaan op deze datum hoeft dus geen hypotheek te worden verleend; daarvoor geldt een uitzondering.

Heeft u (al dan niet samen met bijvoorbeeld uw partner, (groot)ouders en/of (klein)kinderen) een schuld van meer dan € 500.000,00 aan uw eigen BV, kom dan tijdig in actie! U zou bijvoorbeeld kunnen overwegen om de schulden af te lossen middels een dividenduitkering, inkoop van eigen aandelen of kapitaalvermindering. Het ab-tarief bedraagt op dit moment nog 26,25% en zal per 1 januari a.s. worden verhoogd naar 26,9%, dus het zou interessant kunnen zijn om dat nog dit jaar te regelen. U zou er ook voor kunnen kiezen om de schulden te herfinancieren bij de bank, zeker nu de rente historisch laag is. Een andere optie is het overdragen van vermogensbestanddelen vanuit privé naar uw BV. 

Heeft u vragen of advies nodig? Bel of mail ons dan gerust. Wij denken graag met u mee.

Deel dit bericht