Stand van zaken met betrekking tot “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap”

Al enige jaren probeert het kabinet het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” in werking te laten treden. In het kort zorgt dit wetsvoorstel ervoor dat hoge bedragen geleend van een vennootschap door een aanmerkelijkbelanghouder onderworpen worden aan belasting in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang). In tegenstelling tot bijvoorbeeld de uitkering van dividend, is het verschaffen van inkomen door de vennootschap via een lening op dit moment nog niet belast. Met het wetsvoorstel wordt getracht om uitstel en afstel van belastingheffing in box 2 tegen te gaan.

De hoogte van het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, werd door het wetsvoorstel tot voor kort gesteld op €500.000. Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord echter besloten een grens van €700.000 te hanteren. Staatssecretaris Van Rij heeft daartoe een gewijzigd wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. In de praktijk betekent dit dat over geleende bedragen boven de €700.000 26,9% belasting betaald zal moeten worden door de aanmerkelijkbelanghouder. Deze €700.000 geldt voor een aanmerkelijkbelanghouder en zijn/haar fiscaal partner gezamenlijk. Daarnaast geldt deze regeling ook ten aanzien van “verbonden personen”. Verbonden personen zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de aanmerkelijkbelanghouder en van diens fiscaal partner, veelal de kinderen. De schulden van verbonden personen worden slechts gedeeltelijk meegerekend bij de totale schuld van de aanmerkelijkbelanghouder.

Het gewijzigde wetsvoorstel heeft geen wijzigen gebracht met betrekking tot de ingangs- en peildatum van de nieuwe wet. Deze data staan nu nog steeds op resp. 1 januari en 31 december 2023. Dat betekent dat gekeken wordt welke schulden de aanmerkelijkbelanghouder en zijn/haar partner en verbonden personen op 31 december 2023 bij de vennootschap open hebben staan. Aan de hand van dat bedrag wordt belasting geheven. Opmerking verdient dat schulden aangegaan ter aankoop, onderhoud of verbetering van de eigenwoning niet meedoen in deze regeling, mits de betrokken vennootschap een recht van hypotheek verkrijgt. Over de eigenwoningschuld geleend bij de vennootschap hoeft dus geen belasting in box 2 te worden betaald.

Deel dit bericht