Het houden van digitale AV's wordt mogelijk

Op 3 april 2020 heeft het kabinet in het kader van de corona maatregelen ingestemd met een noodwet die het tijdelijk mogelijk maakt om digitale algemene vergaderingen bij onder andere BV's en verenigingen te houden. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen - hetgeen thans wettelijk is voorgeschreven - onwenselijk.  

Het bestuur van een rechtspersoon kan straks bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audo of video) te volgen is. Besluiten die op deze manier zullen worden genomen zullen rechtsgeldig zijn. Voorwaarde hierbij zal wel zijn, dan de leden en aandeelhouders tijdens die digitale vergadering of tevoren vragen kunnen indienen die uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord zullen worden. De besluiten zijn dan rechtsgeldig, ook als een lid of een aandeelhouder niet optimaal aan de vergadering heeft kunnen deelnemen. 

Ook kan het bestuur van een rechtspersoon de termijn voor het houden van de algemene vergadering alsook die voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen. Normaliter dient het opmaken van de jaarrekening binnen 5 /6 maanden na afloop van het boekjaar plaats te vinden terwijl die termijn slechts kan worden uitgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur krijgt hiervoor dus langer de tijd.  

Bij het openbaar maken van dit besluit is ook aangegeven dat een deel van de maatregelen met terugwerkende kracht in zullen gaan. Het is echter nog niet bekend voor welke maatregelen dit precies geldt. Ook de letterlijke tekst van het wetsvoorstel is nog niet openbaar gemaakt. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat zullen wij u hierover informeren. 

 

Deel dit bericht