Digitale oprichting van de BV

Vanaf 1 augustus 2022 moet het mogelijk zijn: het volledig digitaal oprichten van een BV. Een fysiek bezoek aan een notariskantoor is vanaf dan niet meer nodig, voortaan bestaat de keuze alles via een digitale video-verbinding te laten geschieden. Akten worden dan opgemaakt en getekend in een digitaal platform. Hoe gaat dit proces precies werken en zal daadwerkelijk alles veranderen?

Hoe vindt de oprichting plaats? Allereerst is het van belang dat een digitale oprichting geen verplichting wordt, het blijft mogelijk om een BV fysiek op te richten. Als een BV wel digitaal wordt opgericht, zal altijd medewerking van de notaris nodig blijven. De notaris zal dezelfde informatie nodig hebben als bij de papieren oprichting, zoals een bewijs om de identiteit van een cliënt vast te stellen. Al deze informatie kan echter volledig digitaal doorgeven worden. Identificatie van partijen zal gebeuren met behulp van een eID, een elektronisch identiteitsbewijs. Een voorbeeld van een eID is de DigiD, maar ook andere vormen van identificatie zullen mogelijk zijn, zolang deze vormen maar door de Nederlandse of Europese wetgever betrouwbaar geacht worden.

Het passeren van de akte zal gebeuren door middel van een speciaal opgezet passeerplatform en een videoverbinding. Het proces van digitaal passeren zelf verschilt niet veel van het proces zoals we dat kennen bij fysiek passeren. De notaris leest de digitale akte voor en zorgt ervoor dat de partijen de inhoud ervan begrijpen. Vervolgens zal de akte getekend worden met een digitale handtekening. De handtekening moet van tevoren gekwalificeerd worden, maar hoe dit mogelijk wordt, is nog niet bekend. De notaris controleert de handtekening aan de hand van het eID. Buitenlandse handtekeningen hoeven met de komst van de digitale handtekening niet meer gelegaliseerd te worden als de oprichting van de BV via deze weg tot stand komt.

Lees meer op de volgende pagina.

Deel dit bericht