Kabinet stemt in met mogelijkheid passeren op afstand

Op 3 april 2020 heeft het kabinet ingestemd met een noodwet voor het (tijdelijk) passeren van een testament of hypotheekakte op afstand. Dit is namelijk nu nog niet mogelijk, omdat de regels bepalen dat een testament in het bijzijn van een notaris getekend moet worden. Voor veel mensen is dit in deze corona tijd niet mogelijk omdat zij bijvoorbeeld thuis in quarantaine zitten. 

Het notariaat had de minister gevraagd om met een noodwet te komen, zodat met bijvoorbeeld beeldbellen het passeren van een testament geldig is. Het kabinet heeft dus nu ingestemd met een dergelijke wet. Wanneer deze van kracht wordt is niet bekend. Ook de voorwaarden waaronder een testament op afstand gepasseerd kan worden, zijn nog niet gepubliceerd.

Zodra dit bekend is en de wijze waarop wij hieraan invulling zullen geven, zullen wij u nader informeren. 

Deel dit bericht