Vergeet de Jubelton niet in 2023!

Eerdere schenking aanvullen
Heeft u in 2021 of 2022 een schenking gedaan voor een eigen woning waarbij u geen gebruik heeft gemaakt van de volledige vrijstelling? Dan kunt u alleen dit jaar nog aanvullend schenken. In onze nieuwsbrief van december 2022 (zie bijlage) is uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden voor het gespreid schenken van de jubelton. Deze nieuwsbrief is een reminder voor het geval u nog geen volledig gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling. 

Voorwaarden
Om aanvullend te kunnen schenken dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden:

  1. U heeft in 2021 of 2022 al een bedrag geschonken voor de eigen woning. Dit bedrag moet lager zijn dan de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning (€105.302 in 2021, €106.671 in 2022). 
  2. U heeft in het jaar van de eerdere schenking aangifte gedaan voor de schenkbelasting met een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning.  
  3. Daarnaast dient de ontvanger ook op het moment van de aanvullende schenking tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn.  
  4. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst. 

Rekenvoorbeelden
Voorbeeld 1
U heeft in 2022 een schenking van € 3.000 gedaan waarbij u een beroep heeft gedaan op de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. U kunt dit jaar nog € 103.671 aanvullend schenken. U maakt dan gebruik van de volledige vrijstelling 2022 van € 106.671.

Voorbeeld 2
U heeft in 2021 een schenking van € 3.000 gedaan waarbij u een beroep heeft gedaan op de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. In 2022 heeft u een aanvullende schenking gedaan van € 6.000 waarbij u een beroep heeft gedaan op de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. U kunt dit jaar nog € 96.302 aanvullend schenken waardoor u gebruik maakt van de volledige vrijstelling 2021 van € 105.302.
Het is uiteraard ook mogelijk om aanvullend een kleiner bedrag te schenken. U hoeft niet de volledige vrijstelling te benutten.

Niet eerder de jubelton geschonken?
Heeft u niet eerder gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? In 2023 bestaat deze verhoogde vrijstelling voor het laatst. De vrijstelling voor de eigen woning bedraagt dan € 28.947. Dit bedrag is gelijk aan de verhoogde vrijstelling voor ouders-kinderen zonder bestedingsvoorwaarden. Het is dan voor de hand liggend om als ouder de 'gewone' verhoogde vrijstelling van € 28.947 aan een kind te schenken. Er gelden dan namelijk geen bestedingsvoorwaarden. 

Voor schenkingen aan anderen dan een kind is de verhoogde vrijstelling voor de woning van €28.947 in 2023 nog wel relevant. De normale vrijstelling voor anderen dan kinderen bedraagt dit jaar namelijk € 2.418. Vanaf 1 januari 2024 komt de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning geheel te vervallen.

Wanneer de jubelton besteden?
De ontvanger moet de jubelton uiterlijk twee kalenderjaren na de eerste schenking hebben besteed aan de eigen woning:

  • als de eerste schenking in 2021 is gedaan, dan moet het voor de eigen woning geschonken bedrag uiterlijk op 31 december 2023 door de ontvanger aan de woning zijn besteed; 
  • als de eerste schenking in 2022 is gedaan, dan moet dit bedrag uiterlijk op 31 december 2024 aan de woning zijn besteed; 
  • als de schenking voor de woning in 2023 is gedaan (maximaal € 28.947), dan moet dit bedrag uiterlijk op 31 december 2025 aan de woning zijn besteed. 

Als de schenking niet op tijd (geheel) is besteed aan een woning, dan moet de schenking (gedeeltelijk) terugbetaald worden aan de schenker of moet er alsnog voor de schenkbelasting worden afgerekend.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over de schenkingsvrijstelling, neemt u dan contact op met een van onze specialisten.