Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Er is een nieuwe beleidsregel vastgesteld waarin wordt bepaald, dat een leveringsakte voor een woning waarvan geen energielabel beschikbaar is mag worden gepasseerd. Wel hebben wij dan de verplichting u erop te wijzen dat u het risico loopt een boete opgelegd te krijgen. Dit geldt zowel voor particulieren als rechtspersonen.

Bij een overtreding door een natuurlijk persoon is de boete vastgesteld op € 170,-. Voor een rechtspersoon is deze € 340,-. De boete voor een rechtspersoon is hoger, omdat deze zich in de meeste gevallen beroepsmatig bezighoudt met energielabels dan wel als bruto bedrijfskosten kan worden gezien.

Deel dit bericht