Wijziging tarief overdrachtsbelasting

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting  zal per 1 januari 2023 worden verhoogd van 8% naar 10,4%. De verkrijging van een woning door een koper die deze als hoofdverblijf gaat bewonen blijft belast met het verlaagde tarief van 2% tenzij de startersvrijstelling van toepassing is.

Het tekenen van de akte van levering van het vastgoed bij de notaris is het moment waarop de overdrachtsbelasting is verschuldigd. Als deze akte uiterlijk op 31 december 2022 wordt getekend dan is het algemene tarief nog 8%, ook al gaat de eigendom pas over in 2023 bij het inschrijven van de akte in de openbare registers van het kadaster. Indien dat mogelijk is kan het lonen om een akte van levering die is gepland voor begin 2023, nog in 2022 te tekenen. Mocht dat niet mogelijk zijn omdat bijvoorbeeld de financiering nog niet rond is, dan zou een nog in 2022 te tekenen Groninger akte kunnen worden overwogen. 

Een Groninger akte is een akte van levering waarbij een overdracht onder ontbindende voorwaarde plaats vindt. De overdrachtsbelasting  is gewoon verschuldigd bij het tekenen van de akte. In de akte wordt dan opgenomen dat als de koopprijs niet op een bepaalde datum is betaald, de eigendom van het vastgoed door de inwerkingtreding van de ontbindende voorwaarde weer terugkeert naar de verkoper. De verkoper is door de zogenoemde goederenrechtelijke werking van de ontbindende voorwaarde  voldoende beschermd tegen eventueel faillissement van de koper, beslaglegging bij de koper of eventuele doorverkoop. Daarbij geldt wel een aantal aandachtspunten die goed besproken moeten worden, zoals de medewerking van een bestaande hypotheekhouder op het vastgoed en het verzekerd belang. Mocht u hier meer over willen weten dan zullen wij u daar graag nader over informeren.

De maand december is traditioneel druk in het notariaat. Indien het de wens is om nog in 2022 een akte van levering van vastgoed te laten tekenen, dan is het verstandig om dat zo vroeg mogelijk bij ons aan te kondigen, zodat we tijdig voorbereidingen kunnen treffen. Denk daarbij aan het opvragen van aflosnota’s van hypothecaire leningen op het vastgoed en aanvraag voor eventueel benodigde toestemming van derden. Wij kunnen niet garanderen dat zaken die in december bij ons binnenkomen nog in 2022 kunnen worden getekend.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben of nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met kandidaat-notaris Ralf van Remmen, 0318-685694 of directie@vpvanotarissen.nl.