Vincent Dros benoemd tot Toegevoegd Notaris

Op 11 mei jl. is Vincent Dros door de rechtbank benoemd tot toegevoegd notaris. 

Wij wensen Vincent heel veel succes in zijn nieuwe rol.

Deel dit bericht