Welkom bij VPVA notarissen

Met ingang van 16 augustus 2021 is Notariskantoor Pool samengegaan met VPVA notarissen. De reden van deze samensmelting ligt in het feit dat de gezondheidstoestand van notaris Mindert Pool hem niet langer in staat stelt zelfstandig het kantoor voort te zetten. In goed gezamenlijk overleg is besloten de notariële activiteiten vanaf maandag 16 augustus a.s. volledig over te dragen aan VPVA notarissen.

Derk Bahlman, nu nog notaris in Ede, heeft de dagelijkse leiding van de Voorthuizense vestiging op zich genomen. Hij is al regelmatig betrokken geweest bij het kantoor. De medewerkers van Notariskantoor Pool blijven allen werkzaam bij de nieuwe vestiging van VPVA notarissen Barneveld - Voorthuizen. Hiermee wordt voldaan aan de wens van notaris Mindert Pool om zijn notariskantoor, waaraan hij zoveel tijd en energie heeft besteed, samen met zijn gewaardeerde medewerkers over te dragen in vertrouwde handen.

Met de komst van VPVA notarissen (met vestigingen in Ede, Lunteren en Wageningen) naar de gemeente Barneveld wordt de regionale positie verstevigd en vindt schaalvergroting binnen de Food Valley plaats.

Graag tot ziens in onze vestiging Barneveld - Voorthuizen.