Welkom bij VPVA notarissen

Sinds 16 augustus 2021 is Notariskantoor Pool samengegaan met VPVA notarissen. De reden van deze samensmelting lag in het feit dat de gezondheidstoestand van notaris Mindert Pool hem niet langer in staat stelde zelfstandig zijn kantoor voort te zetten. Helaas is Mindert Pool inmiddels overleden. 

Derk Bahlman, nu nog notaris in Ede, heeft de dagelijkse leiding van de Voorthuizense vestiging op zich genomen. De medewerkers van Notariskantoor Pool zijn allen overgegaan naar de nieuwe vestiging van VPVA notarissen Barneveld - Voorthuizen. 

Met de komst van VPVA notarissen (met vestigingen in Ede, Lunteren en Wageningen) naar de gemeente Barneveld wordt de regionale positie verstevigd en vindt schaalvergroting binnen de Food Valley plaats.

Graag tot ziens in onze vestiging Barneveld - Voorthuizen.