Wie geeft u dan de rust dat alles wordt geregeld?

Als het einde komt, wie geeft u dan de rust dat alles wordt geregeld?

Vraagt u zich wel eens af wie na uw overlijden uw zaken regelt, wie van u de regie overneemt als het einde daar is? Of gaat u er van uit dat uw erfgenamen dit wel zullen doen? Maar zijn uw erfgenamen daartoe wel in staat? Wie geeft u de zekerheid dat zij volgens uw wensen handelen? Of ze onderling geen ruzie krijgen? Wat als uw erfgenamen goede doelen zijn, die uw persoonlijke situatie niet kennen?

Zomaar wat vragen die opkomen als het gaat over de afwikkeling van een erfenis. Het benoemen van iemand die uw wensen uitvoert na uw overlijden is hiervoor de oplossing. Deze persoon is uw executeur.

Bekijk de live opname van eerdere voorlichtingsavonden.

Enkele vragen:       

Wat mag de executeur?

Wat de executeur wel en niet mag doen, wordt in het testament omschreven. Dat kan al beginnen bij het regelen van de uitvaart. Daarna zorgt die persoon voor de financiële afwikkeling en doet de belastingaangiften. U kunt de executeur ook de opdracht geven om de verdeling van uw spullen in goede banen te leiden.

Moet ik altijd iemand benoemen die mijn zaken regelt na mijn overlijden?

Het is niet verplicht, maar wel verstandig, zegt Liesbeth van den Brink, notaris bij Van Putten Van Apeldoorn notarissen. Als u niets regelt, moeten uw erfgenamen alles samen doen. Het geeft rust als u zelf de persoon aanwijst die uw laatste wensen uitvoert.

Wie kan ik benoemen?

De keuze is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Laat u bijvoorbeeld een bedrijf na, dan is het belangrijk dat de persoon die u tot executeur wilt benoemen kennis heeft op dat gebied. Bent u bang voor onenigheid tussen uw erfgenamen, dan ligt het voor de hand om iemand te benoemen die goed kan omgaan met mensen. En het is heel belangrijk dat u 100% vertrouwen heeft in de persoon die u benoemt, aldus notaris van den Brink.

Wat is de rol van de notaris

De benoeming van uw executeur moet worden vastgelegd in een testament bij de notaris. Wij kunnen u informeren en adviseren over de mogelijkheden. Het is ook mogelijk om de notaris tot executeur te benoemen. Sinds enige jaren bestaat er een specialistische opleiding voor executeurs. Wie deze opleiding heeft gevolgd en ook de nodige praktijkervaring heeft, kan worden gecertificeerd als executeur. Van Putten Van Apeldoorn notarissen heeft dit specialisme in huis. Liesbeth van den Brink en Kika IJsselmuiden zijn beiden opgenomen in het register van gecertificeerde executeurs.

Brochure

Wilt u meer lezen over het regelen van een nalatenschap? Bekijk hier onze brochure.  

Onze gecertificeerde specialisten

Notaris mr. Liesbeth van den Brink-Baggerman, gecertificeerd executeur en voorzitter Novex.

Kandidaat-notaris mr. Kika IJsselmuiden-Lamers, gecertificeerd executeur en lid Novex.

Nieuwsbrief