September 2016

Gisteren is de ‘Wet bescherming erfgenamen tegen schulden’ ingegaan. We lichten hieronder de belangrijkste veranderingen toe. 

Als u een erfenis krijgt, heeft u drie keuzes:

1.    Zuiver aanvaarden 
Als erfgenaam erft u alle goederen en schulden van de overleden persoon. Tenminste, als u de erfenis zuiver aanvaardt. Als de schulden niet uit de erfenis kunnen worden betaald, bent u persoonlijk aansprakelijk en moet u het tekort uit uw eigen vermogen betalen.
Een uitdrukkelijke verklaring of een handtekening is voor het zuiver aanvaarden niet nodig. Wie zich gedraagt als erfgenaam, aanvaardt ook zuiver. 

Tot nu toe was dit volgens de wet al snel het geval. Wie bijvoorbeeld de bezittingen van de overledene naar de kringloop bracht (ook al hadden ze geen enkele financiële waarde), fotoboeken uit de woning van de overledene meenam of uit eigen portemonnee een rekening van de overledene betaalde, had daardoor zuiver aanvaard. En een eenmaal gemaakte keuze, ook al gebeurde dat onbewust, kon niet meer worden veranderd.

2.    Beneficiair aanvaarden
Een erfgenaam kan zich zelf beschermen tegen aansprakelijkheid door niet zuiver, maar beneficiair te aanvaarden. Hiervoor moet een schriftelijke verklaring worden afgelegd bij de rechtbank. Een beneficiaire erfgenaam moet er wel voor zorgen dat de schulden zo veel mogelijk worden betaald. Voor de afwikkeling van de erfenis gelden dan speciale wettelijke regels. Dat heet ‘vereffenen’. Wie zich niet aan die regels houdt, wordt alsnog persoonlijk aansprakelijk.

3.    Verwerpen
Een erfgenaam kan een erfenis weigeren door te verwerpen. Ook daarvoor is een schriftelijke verklaring bij de rechtbank nodig. De erfgenaam ontvangt dan niets uit de erfenis en is ook niet aansprakelijk voor schulden.

Betere bescherming door nieuwe wet
Per 1 september jl. is van zuiver aanvaarden alleen nog sprake als een erfgenaam spullen uit de erfenis verkoopt of op een andere manier de schuldeisers van de overledene benadeelt. Het meenemen van fotoboeken leidt dus bijvoorbeeld niet meer tot zuivere aanvaarding. Dat geeft erfgenamen een betere bescherming.

Onverwachte schulden
De nieuwe wet geeft nog een extra bescherming. U kunt bij hoge uitzondering op uw keuze voor zuivere aanvaarding terugkomen, namelijk als sprake is van onverwachte schulden. Dat zijn schulden die u echt niet kende en ook niet had kunnen bedenken. U moet dan aantonen dat u voldoende onderzoek heeft gedaan naar alle mogelijke schulden van de overledene. Om terug te komen op uw keuze is wel toestemming van de rechter nodig. 

Vraag op tijd advies
Vraag op tijd advies als u een erfenis krijgt. Uw notaris kan u verder informeren en u adviseren bij het uitbrengen van uw keuze.

Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief