Gewijzigde regeling DGA. Wel of geen premie werknemersverzekeringen betalen na 1 januari 2016?

Nieuwe regeling werknemersverzekeringen DGA’s

Inleiding

Bent u als DGA per 1 januari 2016 op de juiste manier verzekerd? De regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder wordt per 1 januari 2016 gewijzigd en dat kan gevolgen hebben voor uw situatie. In deze regeling is vastgelegd of een DGA als werknemer voor de werknemersverzekeringen moet worden aangemerkt en dus wél of geen premies werknemersverzekeringen moet betalen.

Bent u, eventueel samen met uw echtgenoot of (fiscaal) partner, enig aandeelhouder en enig bestuurder van uw bedrijf?
Dan hebben de wijzigingen zeer waarschijnlijk geen invloed op uw situatie.

Bent u werkzaam in een familiebedrijf, of in een bedrijf waarin meerdere DGA’s werken?
De wijzigingen zijn dan zeer waarschijnlijk wél voor u van belang. Het kan noodzakelijk zijn om de bestaande statuten van uw BV en/of de bestaande aandelenverhouding aan te passen.

Een werkgever is verplicht om maandelijks voor iedere werknemer premies voor de werknemersverzekeringen (Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en Werkloosheidswet) af te dragen aan de Belastingdienst. Op grond van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (‘de Regeling’) kan worden vastgesteld of een DGA ook als werknemer moet worden aangemerkt en dus of voor hem ook premies werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen.

Een persoon dient te worden aangemerkt als werknemer, indien aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

 1. er is sprake van een verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid
 2. tegen betaling van loon en
 3. er is sprake van ondergeschiktheid.

De laatste voorwaarde, ondergeschiktheid, is met name van belang voor een DGA.
Is er geen sprake van ondergeschiktheid, dan is de DGA niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en hoeven de premies niet te worden betaald.

Er is geen sprake van ondergeschiktheid als:

 • de DGA meer dan 50% van de aandelen bezit en/of over zijn eigen ontslag kan beslissen.
  Dit is meestal ook het geval als hij samen met bepaalde familieleden (bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad) 2/3de of meer van de aandelen bezit.
  De DGA moet dan wel, in privé of via zijn personal holding, ‘statutair bestuurder’ zijn van de vennootschap waarvoor hij werkt. Dat betekent dat hij of zijn personal holding als bestuurder moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Indien de bestuurders samen alle aandelen bezitten en als aandeelhouders ongeveer evenveel aandelen bezitten. Dit wordt ook wel ‘nevengeschiktheid’ genoemd.

Voorbeelden

In de volgende gevallen is in beginsel geen sprake van ondergeschiktheid en is de DGA dus niet verplicht om premies werknemersverzekeringen te betalen:

(In deze voorbeelden gaan wij ervan uit dat alle DGA’s ook statutair bestuurder zijn van de BV)

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2016 ten opzichte van de huidige regeling:

 • In de nieuwe regeling is rekening gehouden met de wetwijziging van 1 oktober 2012 (de invoering van de ‘Flex-BV).
 • De Belastingdienst kijkt alleen nog maar de statuten van de vennootschap en in het bijzonder naar wat er in de statuten is geregeld over ontslag van een bestuurder. De Belastingdienst houdt geen rekening (meer) met andere afspraken die de aandeelhouders hebben gemaakt, bijvoorbeeld in een aandeelhoudersovereenkomst.
 • Indien sprake is van een familiebedrijf, wordt onder de huidige regeling het aandelenbezit van de DGA zelf niet meegerekend voor de Regeling. Er is dus pas sprake van een familievennootschap, indien familieleden van de DGA tezamen ten minste 2/3de of meer van de aandelen bezitten.
 • Op grond van de nieuwe regeling wordt het aandelenbezit van de bestuurder zelf ook in aanmerking genomen. Voorbeeld: een DGA houdt 20% van de aandelen van een BV en is ook statutair bestuurder van deze BV. Zijn dochter houdt 50% van de aandelen. Onder de huidige regeling is er sprake van ondergeschiktheid, omdat de dochter van de DGA niet ten minste 2/3de van de aandelen bezit. Op grond van de nieuwe regeling is geen sprake van ondergeschiktheid, omdat de DGA samen met zijn dochter ten minste 2/3de van de aandelen bezit.
 • Onder de huidige regeling is sprake van nevengeschiktheid indien de bestuurders ongeveer evenveel stemmen hebben. In de nieuwe regeling wordt niet meer gekeken naar het aantal stemmen, maar naar het aantal aandelen dat door de bestuurders worden gehouden. Bovendien is vereist dat de bestuurders samen alle aandelen van de BV bezitten. Elke aandeelhouder moet ook bestuurder zijn.

Het kan dus zijn dat u vanaf 1 januari 2016 geen premies werknemers verzekeringen (meer) hoeft af te dragen aan de Belastingdienst, terwijl u dat dit jaar wel heeft gedaan. U bent in dat geval vanaf 2016 niet meer via de Belastingdienst/het UWV verzekerd voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid.

Het kan ook zijn dat u op dit moment geen premies werknemersverzekeringen hoeft af te dragen, maar dat vanaf 1 januari 2016 wel moet gaan doen.
Indien u dat niet wenselijk vindt, zijn er – afhankelijk van uw situatie – verschillende oplossingen mogelijk. Het kan in dat geval noodzakelijk zijn om de bestaande statuten en/of de aandelenverhouding aan te passen. Wij denken daarover uiteraard graag met u mee!

mr. Derk Bahlman                                     mr. Kristel Jansen

                                 

Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief