Overdrachtsbelasting 2%

Overdrachtsbelasting, de meest gestelde vragen

Per 1 juli 2011 is in veel gevallen een lager percentage overdrachtsbelasting (2%) verschuldigd bij de aankoop van een woning, indien er sprake is van overdrachtsbelasting.

Er worden veel vragen gesteld over dit onderwerp, vandaar dat wij hieronder de meest gestelde vragen zullen plaatsen.

 1. Geldt de 2% ook voor tweede woningen en recreatiewoningen, al dan niet verhuurd?
  Ja, de 2% geldt ook voor tweede woningen en recreatiewoningen, mits het woningen betreft die naar hun aard zijn bestemd voor bewoning door particulieren.
 2. Wat wordt in het besluit onder de "datum van verkrijging" verstaan: de datum van de akte of die van het tekenen van de koopovereenkomst?
  De datum van de akte is volgens de Belastingdienst bepalend.
 3. De verkrijger van de woning is een BV of een andere rechtspersoon. Geldt dan ook de 2%?
  Ja, het gaat om het object van de verkrijging, een woning in de zin van het besluit van 1 juli jl, en niet om wie de woning verkrijgt. Dit is ons door Financiën bevestigd.
 4. Moet ik zelf contact opnemen met mijn notaris om teveel betaalde overdrachtsbelasting terug te vorderen?
  Nee, wij nemen contact met u op, zodra wij alle benodigde informatie hebben ontvangen van de Belastingdienst.
 5. Wat is de letterlijke tekst van het besluit?
  Besluit gepubliceerd in Staatscourant

Bron KNB juli 2011

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de sectie-coördinator Onroerend Goed, mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff.

Deel dit bericht
Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief