Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg in werking getreden. De nieuw code is gebaseerd op zeven principes, die zijn uitgewerkt in bepalingen of gedragsregels.
Op grond van de nieuwe code moeten de volgende gegevens in ieder geval in de statuten worden opgenomen:

  1. de minimale omvang van de raad van toezicht; en
  2. dat bepaalde in de code genoemde besluiten van de raad van bestuur moeten worden goedgekeurd door de raad van toezicht.

Bent u bestuurder of lid van de raad van toezicht van een zorginstelling? Heeft u al bekeken of de statuten moeten worden aangepast? Of is dat iets wat u telkens voor u uitschuift?

Wacht dan niet te lang meer: de statutenwijziging dient voor 1 januari 2019 te zijn doorgevoerd.

Heeft u geen tijd? Wij beoordelen graag of uw statuten nog up-to-date zijn. Neem contact op met Kristel Jansen (0318-685614) of Chelly van de Vlasakker (0318-685621) voor meer informatie.

Deel dit bericht
Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief