Uw huis doorverkopen? Let op vanaf 1 september jl. langere termijn!

Besluit

Afgelopen vrijdag 31 augustus heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit genomen met als insteek om de gehele vastgoedmarkt tegemoet te komen.

Het besluit betreft de wijziging van de termijn van artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Dit wetsartikel bepaalt dat bij doorlevering van een onroerende zaak (of beperkte rechten daarop zoals erfpacht) binnen 6 maanden, ter zake de doorlevering slechts over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd.

De wijziging houdt kort gezegd in dat de termijn met ingang van 1 september 2012 tijdelijk wordt verruimd van 6 maanden naar 36 maanden. Voorwaarde is wel dat de eerste verkrijging plaats vindt op of na 1 september 2012. Het besluit ziet zowel op woningen als niet-woningen.

Voorbeelden

Het besluit geeft de volgende voorbeelden:

Voorbeeld 1

A verkrijgt op 1 oktober 2012 een onroerende zaak. Op 1 oktober 2013 verkrijgt B deze onroerende zaak van A. Op 1 juli 2015 verkrijgt C de onroerende zaak van B. Door de goedkeuring kan artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer worden toegepast zowel bij de verkrijging van B als de verkrijging van C.

Voorbeeld 2

A verkrijgt op 1 november 2012 een onroerende zaak. Op 1 augustus 2013 verkrijgt B deze onroerende zaak van A. Op 1 december 2015 verkrijgt C de onroerende zaak van B. Door de goedkeuring kan artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer worden toegepast zowel bij de verkrijging door B als de verkrijging door C. Bij de verkrijging door C geldt alleen de verkrijging van B als de vorige verkrijging. De verkrijging door A ligt voor C immers buiten de termijn van 36 maanden.

Voorbeeld 3

A heeft op 1 maart 2012 een onroerende zaak verkregen. Op 1 maart 2013 verkrijgt B deze onroerende zaak van A. In dit geval is de goedkeuring niet van toepassing, omdat de vorige verkrijging door A plaatsvond vóór 1 september 2012.

Vragen? Neemt u gerust contact op met een van de medewerkers van onze sectie Onroerend Goed.

Deel dit bericht
Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief