Uitstel UBO-register

De invoering van het UBO-register is uitgesteld. Het wetsvoorstel wordt waarschijnlijk pas in de tweede helft van 2017 ingediend bij de Tweede Kamer, nadat de Raad van State hierover heeft geadviseerd.

Veel kritiek
Het UBO-register is onderdeel van de Vierde Anti-witwasrichtlijn om belastingontduiking, financiering van terrorisme en witwassen tegen te gaan. De richtlijn gaat over het invoeren van een register waarin informatie omtrent ultimate benificial owners van vennootschappen en andere juridische entiteiten wordt opgenomen en openbaar wordt gemaakt. Het wetsvoorstel kreeg op dat punt veel kritiek, omdat het de privacy van UBO’s zou schenden wegens het openbaar maken van bepaalde persoonsgegevens in het register.

Vragen over het UBO-register? Neem contact op met onze afdeling ondernemingsrecht door een mail te sturen aan: ondernemingsrecht@vpvanotarissen.nl

Deel dit bericht
Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief