Gelukkig scheiden is een keuze!

Gelukkig scheiden is een keuze!

Wanneer je in een scheiding terecht komt, is communiceren vaak heel erg moeilijk. Soms zelfs onmogelijk. Toch is het zaak dit zo snel mogelijk op te lossen, want dit biedt een snellere weg naar een oplossing. Uiteindelijk prettiger voor alle betrokken partijen. Maar ja, hoe doe je dat? Dat is de hamvraag. Echtscheidingsexpert Palko Benedek van Van Putten Van Apeldoorn Notarissen herkent in zijn praktijk vaak terugkerende patronen: "Ex-partners kunnen in de regel niet communiceren. Zelfs over het communiceren zelf zijn ze niet eens. Veelal is communicatie de oorzaak van de problemen. Het is dus niet zomaar even opgelost door ernaar te streven ‘de communicatie’ te verbeteren. Dat gaat niet lukken. In dit soort situaties heb je als betrokkene niet een rechter maar een ruzieoplosser nodig!

Waarom scheiden?
Het leven verandert. Net als mensen. Ieders leven bestaat uit 3 fundamentele pijlers; je
partner/gezin, je woonplek en je werk/bezigheid. Wanneer je op een gegeven moment tot de
ontdekking komt dat het leven dat je leidt niet meer bij je past, moet er iets veranderen. “Dat leidt tot onzekerheid en daarmee een grote behoefte aan structuur. Vaak hoopt men na de echtscheiding weer structuur in het leven te kunnen brengen.”
In de loop der jaren ontwikkelt iedereen zich. Zo groei je naar elkaar toe, of juist het omgekeerde.
“Neem bijvoorbeeld een gezin met kinderen. De rol van moeder/vader en anderen in de directe omgeving zijn voortdurend aan verandering onderhevig” vindt Benedek.
Ook werkomgeving speelt een belangrijke rol. Benedek: “Een andere werkomgeving geeft onrust.
Als het slecht gaat op het werk dan heeft dat thuis gevolgen. Ook als de vrouw gaat werken is dat een grote verandering. Ze ontwikkelt daarmee een eigen leven en dat past niet altijd bij wat de mannelijke partner wil. ”Er ontstaat verlies van interesse voor elkaar, hetgeen veelal leidt tot slechte communicatie.“

Echtscheiden is besmettelijk
Scheiden is volgens onderzoekers aan de Universiteit van Rhode Island besmettelijk. Wanneer vrienden in je directe omgeving scheiden, neemt jouw kans op een scheiding significant toe. De onderzoekers hebben het zelfs over een kans van 75 procent. Deze kans is 33 procent wanneer vrienden van vrienden gaan scheiden. Sociale vergelijking lijkt daarom een grote rol te spelen in de redenen voor een scheiding. Mensen zien een scheiding als
minder onoverkomelijk als vrienden eerder tot dezelfde beslissing komen. Op deze manier ontstaat een domino-effect.
 

Wie is winnaar?
Wanneer de strijd zich voltrekt, ontstaat er een chronisch gebrek aan geld. De ex -partners beginnen allebei aan een race om het gemeenschappelijk gespaard geld uit te geven. De bank werkt niet mee, schulden kunnen niet gesaneerd worden. Het huis kan niet verkocht worden. Er is geen goedkope woonruimte…Benedek: “Je ziet vaak dat de problemen zich concentreren op geld. Geld wordt gezien als de enige manier om gelijk te krijgen. Geld is dan het voertuig van emotie. Maar dit leidt uiteindelijk tot niets, een resultaat met alleen verliezers. Wat je dan nodig hebt is iemand die aangeeft wat wel en wat niet kan, die corrigeert en bijstuurt. Op die manier kunnen partijen begeleid worden naar een situatie waarin begrip voor de ander veel meer centraal staat. Ook zelfreflectie is dan van belang. Wie ben ik en wat ben ik, ken ik mezelf en wat doe ik de anderen aan. Aandacht geven aan zorgvragen (waar maak ik me zorgen over en wat kunnen we er aan doen). De zorgvragen zijn altijd hetzelfde. Het helpt wanneer partijen die zorgvragen zelf formuleren, denk aan kinderen, wonen , geld.“

Valkuilen
Palko Benedek: “Hoe goed bedoeld ook, ervaringsdeskundigen gaan je echt niet verder helpen. Ik kom ze vaak tegen. Ze hebben zelf een scheiding achter de rug en adviseren iedereen in hun naaste omgeving om ‘het ook eens te proberen, want het lucht zo heerlijk op’. Tegen beter weten in alles zelf proberen op te lossen is ook vechten tegen de bierkaai. Een bokswedstrijd zonder scheidsrechter is nu eenmaal een heel ander spel dan met.”
 

Ruzieoplosser en advocaat
Voor mensen die willen scheiden kan het een voordeel zijn om alles in een hand af te kunnen
handelen: “Het gaat niet alleen over praktische zaken over geld, huis, hypotheek etc. maar ook de sociale aspecten zoals omgangsregelingen, afspraken voor de toekomst op een adres kunnen afhandelen. Een advocaat kan natuurlijk heel goed van dienst zijn, maar is van huis uit opgeleid om uit te zoeken wie er gelijk heeft. Wanneer partijen behoefte voelen om gelukkig te scheiden en vooral de overeenkomsten te zoeken (bijvoorbeeld in het belang van de kinderen), kan een oplosser van ruzie hieraan iets toevoegen. 

Meer weten? Neem contact op met onze kandidaat-notaris en mediator mr. Annemiek Kloppenburg-Smit.

Deel dit bericht
Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief