Flex BV per 1 oktober 2012!

Eindelijk is het dan zover!

Zojuist heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen aangenomen die betrekking hebben op de invoering van de Flex-B.V. Dat zijn wetsvoorstel 31 058 (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) en wetsvoorstel 32 426 (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht).

De inwerkingtreding van deze regelgeving is vastgesteld op 1 oktober 2012!

Wilt u de belangrijkste wijzigingen nogmaals lezen?
Klik hier

Meer informatie? Wij helpen u, klik hier voor de contactgegevens van de sectie ondernemingsrecht

Deel dit bericht
Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief