mr. D.G. (Derk) Hoek

Ik studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na in 1980 te zijn afgestudeerd ben ik sinds 1 september van dat jaar in het notariaat werkzaam, eerst als kandidaat-notaris in Schoorldam en vervolgens in Wageningen. In 1992 werd ik benoemd tot notaris, op 1 januari 1993 startte ik een nieuw notariskantoor in Wageningen. Dat kantoor sloot zich op 1 januari 2006 aan bij VPVA notarissen.

Per 1 januari 2018 – na eervol ontslag als notaris – ben ik werkzaam als kandidaat-notaris op onze vestiging Ede, waar ik met name veel aktes passeer.

Naast mijn werkzaamheden als (kandidaat) notaris ben ik onder meer lid geweest van (destijds) de Kamer van Toezicht voor het notariaat in Arnhem en van de Commissie Vertrouwensnotarissen van de KNB. Ook vervulde ik diverse bestuurslidmaatschappen en lidmaatschappen Raden van Toezicht.

Nevenfuncties

  • voorzitter RvT Stichting Nationaal Erfgoed “Hotel de Wereld” in Wageningen
  • lid RvT Stichting Belmonte Arboretum in Wageningen

Gegevens van Derk

Telefoon
0318 - 685 685
FunctieKandidaat-notaris
Vestiging
Ede

Neem contact op met mij

1 + 6 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.