Wijzigingen in de AWBZ regeling, wat betekent dat voor u?

Hogere eigen bijdrage AWBZ
Sinds 1 januari 2013 geldt een verhoging van de eigen bijdrage die moet worden betaald voor zorgkosten die worden voldaan uit de AWBZ of de  WMO. Dat komt omdat bij de berekening van die eigen bijdrage niet alleen rekening wordt gehouden met het inkomen, maar ook met een deel van het vermogen.
De eigen bijdrage blijft afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Zo maakt het bijvoorbeeld verschil of u alleenstaand bent of dat u in een verpleeghuis wordt opgenomen en uw partner nog thuis woont en hoe uw vermogen is samengesteld. Meer informatie over het begrip vermogen? Klik hier.

Verlagen van de eigen bijdrage
Voor het bereiken van een lagere eigen bijdrage zou u uw box 3-vermogen moeten verkleinen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk  door schenkingen te doen. Dat kan in contanten, maar er bestaat ook een mogelijkheid om “op papier te schenken”. In dat geval wordt de schenking op papier vast gelegd, maar pas op een later moment uitbetaald. Papieren schenkingen kunnen alleen bij notariële akte worden vastgelegd. Het doen van (papieren) schenkingen heeft ook fiscale gevolgen.  In verband met de peildatum gaat dit pas twee jaar later in.
Ook het bestaan van vorderingen van kinderen in verband met de nalatenschap van uw overleden echtgenoot kan van invloed zijn. Onder omstandigheden kan uitkering van deze vorderingen de eigen bijdrage verminderen. In een testament kunnen hiervoor mogelijkheden worden opgenomen.

Natuurlijk moet u zich daarbij ook afvragen of u uw vermogen wel op deze manier wilt verkleinen. Vermogen biedt immers ook de mogelijkheid om zorg naar keuze te kopen, misschien wel anders dan in een AWBZ-instelling?

Op woensdag 24 april om 20.00 jl. gaven wij een lezing over dit onderwerp. Wilt u deze bekijken? Klik dan hieronder op het filmpje.

Wij verzorgen desgewenst op locatie nogmaals een dergelijke lezing. Heeft u interesse, laat het ons weten! Klik hier om contact op te nemen met een van onze medewerkers.

Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief