Invoering Flex BV

De Tweede Kamer heeft op 4 oktober 2011 eindelijk de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht aangenomen. De Minister wil de wet op een zo kort mogelijke termijn invoeren.

 

Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het huidige BV-recht: 

 1. Afschaffing van het verplichte minimumkapitaal.
  Onder het huidige recht is een oprichter van een BV nog verplicht minimaal euro 18.000,- kapitaal te storten in de BV. Dit heeft als doel het beschermen van schuldeisers van de BV. In het voorstel is niet langer een wettelijk minimumkapitaal opgenomen. Schuldeisers worden in het voorstel beschermd doordat er niet zomaar dividend mag worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Het criterium voor het doen van uitkeringen zal zijn dat de BV hiertoe pas mag overgaan als redelijkerwijs duidelijk is dat de BV haar schulden kan blijven betalen. Wanneer de BV haar schulden niet kan betalen, zou het kunnen zijn dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag van de uitkering. Bovendien zal de aandeelhouder soms verplicht zijn tot terugbetaling van het uitgekeerde dividend.
 2. Afschaffing verplichte blokkeringsregeling.
  Onder het huidige recht is het verplicht om een blokkeringsregeling in de statuten op te nemen. In zo’n blokkeringsregeling wordt opgenomen dat wanneer de aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, hij deze of te koop moet aanbieden aan de andere aandeelhouder of dat hij goedkeuring nodig heeft voor de verkoop van de andere aandeelhouders.
  In het voorstel staat dat straks bepaald kan worden dat er in het geheel géén beperkingen gelden bij een aandelenoverdracht. Indien gewenst, kunnen de aandeelhouders nog wel op eigen initiatief een blokkeringsregeling opstellen.
 3. De nu nog verplichte bankverklaring bij de oprichting van een BV wordt afgeschaft.
  Wanneer bij de oprichting in natura wordt ingebracht (bijvoorbeeld de inbreng van een bedrijf), zal de nu nog verplichte accountantsverklaring ook worden afgeschaft. De regeling dat de oprichters/bestuurders een beschrijving moeten opstellen van de inbreng wordt in de nieuwe regeling wel gehandhaafd.
 4. Afschaffing van de bepaling die nu nog verbiedt dat de BV aan een derde geld leent of borg staat voor een lening, indien die lening gebruikt wordt voor de aanschaf van aandelen in diezelfde BV.
 5. De procedure omtrent kapitaalvermindering wordt vereenvoudigd.
 6. In de statuten kan worden bepaald dat bepaalde aandelen zijn uitgesloten van winstdeling.
 7. De statuten kunnen bepalen dat op bepaalde aandelen meerdere stemmen kunnen worden uitgebracht. Ook kunnen bepaalde aandelen van stemrecht worden uitgesloten.

       Voor meer informatie over de flex-BV kunt terecht bij
 

             

Sjirk Bijma                       Kristel Jansen           Monique Richters
 

Klik hier voor de hand-outs van de presentatie over de Flex BV.

6 oktober 2011

Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief