Het nieuwe internationale Europese erfrecht

De internationale regels over erfrecht gaan in 2015 veranderen. Wat betekent dit voor u?

Wat is internationaal erfrecht?
Internationaal erfrecht zijn de  regels die bepalen wie erfgenamen zijn en hoe een erfenis wordt afgewikkeld als er verschillende landen bij betrokken zijn. Steeds meer mensen hebben een partner van buitenlandse afkomst, hebben bezittingen in het buitenland of zijn van plan te emigreren.

De Europese Erfrechtverordening
Op 17 augustus 2015 treden de bepalingen van de Europese Erfrechtverordening in werking. Nu kent ieder land zijn eigen regels. Vaak verklaren landen hun eigen erfrecht van toepassing op de nalatenschap of een gedeelte daarvan, met alle onduidelijkheden en conflicten van dien: Welk recht gaat voor?
De Europese erfrechtverordening zal in de toekomst voor bijna alle landen van de Europese Unie gelden. Met de Europese Erfrechtverordening is bedoeld de vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen eenvoudiger te maken.

Wat houdt de verordening in?
Op een nalatenschap is het recht van het land van toepassing waar de overledene op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Van deze hoofdregel kan bij testament worden afgeweken door een rechtskeuze uit te brengen. Op grond van de verordening kan alleen een keuze worden gedaan voor het recht van de nationaliteit. Nu kan ook nog een rechtskeuze voor de gewone verblijfplaats worden gemaakt.
Daarnaast wordt het voor notarissen mogelijk om een Europese Erfrechtverklaring op te stellen. Met deze verklaring kunnen erfgenamen en executeurs hun rechten en bevoegdheden aantonen in alle lidstaten.

De verordening zal van toepassing zijn op nalatenschappen van personen die na 17 augustus 2015 komen te overlijden.

Moet ik wat doen?
Het is altijd goed advies in te winnen als u te maken heeft met internationale aspecten. Omdat er veel wijzigt in de wetgeving is het verstandig dat advies in elk geval (ruim) vóór 17 augustus 2015 te vragen. Vooral omdat nu nog in Nederland een rechtskeuze kan worden gedaan voor het recht van de gewone verblijfplaats. Na 17 augustus 2015 niet meer!
Als u nu voor Nederlands erfrecht kiest, is na uw overlijden Nederlands recht van toepassing, ook als u ná het maken van uw testament eventueel naar een ander EU-land was verhuisd.

Internationaal erfrecht buiten de EU
Ook in de situatie dat iemand van Nederlandse nationaliteit buiten de EU woonachtig is speelt de Europese Erfrechtverordening een rol op de volgende wijze:

- Vanaf 17 augustus 2015 hebben de regels van de Europese Erfrechtverordening directe werking in het Nederlandse recht;
Als geen testament is opgesteld met een keuze voor het Nederlandse recht zal op de vererving en afwikkeling van de nalatenschap het recht van de laatste woonplaats van toepassing zijn.

- Als het recht van de laatste woonplaats niet terugverwijst naar het recht van de nationaliteit (Nederland) wordt het erfrecht van het woonachtige land van toepassing.

- Of er een terugverwijzing is naar het Nederlandse recht (recht van de nationaliteit) is afhankelijk van het feit of het betreffende land een zogenaamd “woonplaats”-land is of een zogenaamd “nationaliteits”-land.

In alle gevallen is het verstandig om een testament met een rechtskeuze te maken indien wenselijk is dat het Nederlandse recht van toepassing is, waarbij wel moet worden opgemerkt dat EU-lidstaten vanaf 17 augustus een rechtskeuze voor het Nederlandse recht (recht nationaliteit) moeten accepteren en voor niet-EU lidstaten de acceptatie van een rechtskeuze afhankelijk is van het recht in het betreffende land. Als het land waar u woont een rechtskeuze voor het Nederlandse recht niet accepteert kan het dus zijn dat niet het Nederlandse recht wordt toegepast.

Contact
Indien u meer wilt weten over de Europese Erfrechtverordening of over andere ontwikkelingen op het gebied van het internationaal recht, neem dan contact met ons op.

Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief