Eerlijk zullen we alles delen

Estate Planning is vooral gewoon belasting besparen

U hoort het misschien wel eens ergens: “wij doen aan estate planning”. Het klinkt erg duur, maar feitelijk is het vooral een manier om erfbelasting te besparen. Erfbelasting is de belasting die uw erfgenamen betalen over uw nalatenschap. Vroeger heette dat successierecht.
Mag estate planning dan zo maar? Vindt de fiscus dat goed? Dit zijn vragen die we vaak horen. Ja dat mag, de fiscus vindt dat goed. Ik zal hierna uitleggen waarom. Erfbelasting betalen uw erfgenamen over wat ze van u erven. Het is logisch dat als ze minder van u erven, ze dus ook minder erfbelasting betalen. Er zijn grofweg drie manieren om te bereiken dat er minder erfbelasting betaald hoeft te worden.

1. Schenken
Door bij leven te schenken, bijvoorbeeld aan uw kinderen, vermindert uw vermogen.
U kunt natuurlijk in contanten schenken, bijvoorbeeld door geld over te maken. Bedenk daarbij wel dat als degene die het geld ontvangt in gemeenschap van goederen gehuwd is, uw schenking ook in die gemeenschap valt! Dat kunt u anders regelen. Daarnaast kan het zijn dat uw vermogen “vastzit”, bijvoorbeeld in uw huis. U kunt tóch schenken. We noemen dat schenken op papier. Hiervoor moet u naar de notaris. Het resultaat van de schenking op papier is dat u een schuld heeft aan degene aan wie u geschonken heeft waar u jaarlijks rente over moet betalen om erfbelasting te besparen.

2. Testamenten
Ook met testamenten kunt u erfbelasting besparen. Zonder diep hierop in te gaan kunt u uw testament zo flexibel inrichten dat dat altijd leidt tot besparing van erfbelasting. Niemand betaalt graag te veel belasting. Daarnaast zijn er tegenwoordig veel mensen waarbij het vermogen vastzit in de woning. Als u komt te overlijden en er is geen contant geld om de erfbelasting te betalen hebben uw erfgenamen een probleem. Ook hiervoor zijn oplossingen voor denkbaar. En wellicht wilt u gebruik maken van de vrijstelling die kleinkinderen hebben. Het loont in elk geval om eens met uw testament naar de notaris te gaan om te kijken of het voor u nu wel op de meest gunstige wijze is geregeld. Ook als u nog nooit een testament heeft gemaakt, is dit zinvol.

3. Huwelijkse voorwaarden
Er zijn veel mensen die al lang getrouwd zijn en destijds huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt, bijvoorbeeld omdat ze misschien ooit een eigen zaak wilden beginnen.
Het vermogen zit dan vaak nu bij één van de echtelieden. Als zij van mening zijn dat alles gevoelsmatig toch al van hen samen is, dan kunnen de huwelijkse voorwaarden misschien wel worden opgeheven. Al het vermogen wordt dan gemeenschappelijk. Bijna altijd levert dat een voordeel op voor de erfbelasting.

Tweede woning in het buitenland

Heeft u een tweede woning in België, Duitsland, Spanje of Frankrijk en wilt u meer informatie over de wetgeving inzake het erfrecht? Klik hier om verder te lezen.

Ten slotte
Mocht u na het lezen van dit artikel een afspraak met één van onze specialisten willen, bel dan naar één van onze vestigingen.

Voor de vestiging Ede kunt u contact opnemen met één van onze Estateplanners:

Liesbeth van den Brink
Hendrik-Jan Vos

Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief