Bedrijfsopvolgingsfaciliteit en vastgoed BV's

6 maart 2014

Opvallende uitspraak Hof Den Haag:
De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is ook van toepassing op een vastgoed-BV

Op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet bestaat er een vrijstelling voor de schenkbelasting en erfbelasting als iemand een ondernemingsvermogen krijgt door een schenking of erfenis. Deze faciliteit houdt in het kort in dat een verkrijging tot een bedrag van € 1.045.611 voor 100% is vrijgesteld en daarboven voor 83%.  Voor de toepassing van de vrijstelling gelden bepaalde voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat het om een ‘echte’ onderneming moet gaan.

Recent oordeelde het Hof in Den Haag dat de verhuur van onroerend goed door een vastgoed-BV gezien kan worden als een onderneming. In dit geval konden de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten dus toegepast worden.

 
Wat houdt de bedrijfsopvolgingsregeling in?

Op grond van de Bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOF) is de verkrijging van ondernemingsvermogen, onder voorwaarden, vrijgesteld voor de schenkbelasting en erfbelasting. Tot een bedrag van € 1.045.611 wordt de verkrijging van ondernemingsvermogen voor 100% vrijgesteld en daarboven voor 83%. De BOF is alleen van toepassing op de verkrijging van ondernemingsvermogen.

Valt verhuur van onroerend goed door een vastgoed-BV onder ondernemingsvermogen?
De vraag is waar de grens ligt tussen ondernemingsvermogen en beleggingsvermogen. Zijn de activiteiten van een vastgoed-BV  te beschouwen als beleggen of ondernemen?  De Belastingdienst vindt in het algemeen dat de BOF niet van toepassing is bij de verkrijging van een vastgoed-BV. Volgens de Belastingdienst is dan namelijk sprake van beleggen.

Waarom is de uitspraak van het Hof Den Haag belangrijk?
Op 20 december 2013 oordeelde Hof Den Haag  dat de verhuur van onroerend goed door een vastgoed-BV kan worden als een onderneming. 
Hierbij was onder andere van belang dat sprake is van een omvangrijke en diverse onroerendgoedportefeuille, waarvoor allerlei werkzaamheden moesten worden uitgevoerd.
De werkzaamheden bestonden onder meer uit het selecteren van huurders, het bepalen van de huurprijs, het onderhouden van de contacten met de huurders, het onderzoeken of onderhoud noodzakelijk was,  het onderhouden van de benodigde contacten met aannemers, gemeentelijke diensten en nutsbedrijven en de bezichtiging en beoordeling van eventuele aankopen van onroerend goed.
De erfgenamen stelden dat de werkzaamheden een normaal actief vermogensbeheer ruim te boven gingen en daarom sprake was van ondernemingsvermogen.
Volgens het gerechtshof ging het hier om een omvangrijke onroerendgoedportefeuille waarbij er geen sprake was van huurachterstand en leegstand, waardoor  de cashflow van de vastgoed-bv’s beter was dan bij een normaal vermogensbeheer verwacht mocht worden.
Hierbij speelt ook een rol dat belanghebbende jarenlange ervaring en expertise heeft ten aanzien van de werkzaamheden ten behoeve van de onroerendgoedportefeuille.
Tevens wordt door de persoonlijke betrokkenheid bij de huurders genoemd.

Om deze redenen waren de werkzaamheden zowel kwantitatief alsook kwalitatief van dien aard dat deze het normaal actief vermogensbeheer te boven ging, ook gezien de aanzienlijke waarde van de onroerende zaken. Er was sprake van een onderneming gericht op de verhuur van onroerend goed. Het betrof een commerciële exploitatie met als doel het behalen van winst.

Volgens het Hof Den Haag is de BOF in dit concrete geval van toepassing op de verkrijging van de aandelen in de vastgoed-BV.
 
Wat betekent dit voor u?
Deze uitspraak biedt kansen voor de toepassing van de BOF op de verkrijging van aandelen in vastgoed-BV’s.  Zowel bij leven als bij overlijden. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met één van onze notarissen.

Deel dit bericht
Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief