Bankrekeningnummers

Rabobank Vallei en Rijn   
IBAN                                      : NL40 RABO 0307 0102 52
BIC                                         : RABONL2U

Rabobank Gelderse Vallei     
IBAN                                       : NL49 RABO 0337 5178 51
BIC                                         : RABONL2U

ABN AMRO Bank               :

IBAN                                     : NL92 ABNA 0470 9003 42
BIC                                       : ABNANL2A

ING Bank                            
IBAN                                     : NL92 INGB 0692 6600 38
BIC                                       : INGBNL2A

 

Overboekingen graag o.v.v. dossiernummer.                

Bovenstaande bankrekeningen zijn kwaliteitsrekeningen in de zin van artikel 25 van de Wet op het notarisambt en staan ten name van Putten Van Apeldoorn Notarissen. Van Putten Van Apeldoorn notarissen is een handelsnaam van de te Ede gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Nimbo Dos B.V.

Er wordt geen rente vergoed over de door u gestorte bedragen op onze derdengeldenrekening. Vooralsnog brengen wij u ook geen (negatieve) rentekosten in rekening.

Met ingang van 1 augustus 2018 zijn wij verplicht per notariële akte een afdracht te doen aan het kwaliteitsfonds van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Het betreft een bedrag van € 8,22 exclusief BTW per akte, welk bedrag wij genoodzaakt zijn aan cliënt door te belasten.

Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief